Opleidingen details School voor Manuele Therapie Utrecht
Module manuele therapie, voet en enkel (ID nummer: 404065)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Podoposturaaltherapeut - Scholing4220-5-2021 t/m 20-5-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving van de cursusinhoud:

Centraal in de cursus staat het menselijk looppatroon, met name de gewrichtsbewegingen die tijdens het lopen plaatsvinden in enkel en voet. Het uitgangspunt is dat functioneren tijdens lopen, wandelen (en sportbeoefening) alleen langdurig blessure- en klachtenvrij mogelijk is als het individuele looppatroon ongestoord kan worden uitgevoerd. Een voorwaarde daarvoor is een ongestoorde gewrichtsmobiliteit en een ongestoord bewegingsverloop in de (alle) gewrichten van voet en enkel.

Aan de functionele relaties tussen onderbeen en voet wordt specifieke aandacht besteed.

Vaardigheidsonderwijs maakt het grootste deel uit van de module. Het trainen van behandeltechnieken (’skills’) vormt het belangrijkste onderdeel, naast theoretische onderwerpen als functionele anatomie en klinisch redeneren.

Omschrijving van het doel van de module:

Na deze module is de deelnemer in staat om bij patiënten een analyse te maken van loopproblemen, overeenkomstig recent onderzoek naar biomechanische aspecten van het looppatroon en bestaande richtlijnen.

Na deze module is de deelnemer in staat om bij patiënten met loopproblemen (pijn, klachten, artrose, blessures etc.) in alle gewrichten van de enkel en voet, door het toepassen van de in de cursus aangereikte behandeltechnieken en recent kinematisch onderzoek, het bewegingsverloop en de mobiliteit te optimaliseren.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau fysiotherapieFysiotherapie portaal
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregisterFysiotherapie portaal
KwaliteitsRegister FysiotherapieFysiotherapie portaal
Oefentherapeuten Cesar en MensendieckStichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2
Cursus
Betreffende (functionele) anatomie
- de deelnemer past de gegevens uit de (functionele) anatomie die tijdens deze module gedoceerd worden toe bij het uitvoeren van (bewegings)onderzoek en behandeltechnieken van onderbeen, voet en enkel.

Betreffende klinisch redeneren (screening / diagnostisch proces)
- de deelnemer verzamelt en interpreteert gegevens, zodat hij in het screenings-, diagnostische en therapeutische proces volgens de principes van EBP beslissingen neemt binnen de grenzen van het beroep;
- de deelnemer herkent bij een patiënt de gele – en rode vlaggen bij klachten van onderbeen, voet en enkel;
- de deelnemer kiest en legitimeert meetinstrumenten voor het inventariseren en het analyseren van het (potentiële) gezondheidsprobleem van de cliënt en past deze toe;
- de deelnemers formuleert initiële hypothesen op basis van anamnese-gegevens van een patiënt met klachten van onderbeen, voet en enkel en verwerkt deze tot een waarschijnlijkheidsdiagnose in een proces van klinisch redeneren.

Betreffende manueeltherapeutische behandeltechnieken (therapeutisch handelen)
- de deelnemer hanteert de nomenclatuur van de manuele therapie bij bewegingsbeschrijvingen in de gewrichten van onderbeen, voet en enkel;
- de deelnemer geeft de driedimensionale bewegingsbeschrijvingen van botstukken en in de gewrichten van onderbeen, voet en enkel aan de hand van de ligging van deelmassa's;
- de deelnemer voert de analyse uit volgens protocol om het individuele functiemodel te bepalen bij een mededeelnemer;
- de deelnemer voert behandeltechnieken uit aan (de gewrichten van) de onderbeen, voet en enkel t in alle mogelijke driedimensionale bewegingscombinaties, conform de protocollen en overeenkomstig de gegevens uit de analyse en de functionele anatomie;
- de deelnemer geeft het theoretisch kader weer van de interpretatie van voorkeursbewegingen en vertaalt voorkeursbewegingen bij een proefpersoon naar de ligging van deelmassa’s;
- de deelnemer geeft osteokinematische en artrokinematische bewegingsbeschrijvingen van de behandeling van onderbeen, voet en enkel naar aanleiding van de analyse.

Betreffende Functionele Morfologie
- de deelnemer geeft recente onderzoeksgegevens weer over de opbouw en de mechanische eigenschappen (wrijvingsweerstand, indrukbaarheid) van gewrichtskraakbeen en over de functie van lubricine in de synoviale vloeistof;
- de deelnemer beschrijft de embryologische ontwikkeling van synoviale gewrichten en het ontstaan en beloop van artrose;
- de deelnemer zet klinische onzekerheid met betrekking tot de fysiotherapeutische diagnostiek om in beantwoordbare vraagstellingen naar algemeen geaccepteerde kennis en kennis die nog in ontwikkeling is;
- de deelnemer neemt, op basis van kennis uit het fysiotherapeutisch domein, een besluit over indicatiestelling of contra-indicatiestelling voor fysiotherapeutisch hulpverlenen.


Betreffende Biomechanica
- de deelnemer omschrijft de begrippen kracht en moment;
- de deelnemer stelt krachten samen en ontbindt krachten die kunnen voorkomen in onderbeen, voet en enkel;
- de deelnemer analyseert evenwichtstoestanden, stelt evenwichtsvergelijkingen op berekent krachten en momenten die kunnen voorkomen in onderbeen, voet en enkel;
- de deelnemer hanteert massatraagheidsmomenten in de onderste extremiteit.
Het docententeam bestaat uit docenten verbonden aan de school voor manuele therapie Nederland Dhr H. Leopold MMT, Dhr P. Akkerman
Daarnaast zijn er gastsprekers Drs H. Oonk, Dhr. R. Donkers en Dhr P. van der Meer
42
5
1429
Het inschrijfgeld is inclusief cursusmateriaal, thee/koffie/fris en een eenvoudige lunch
Tijd10:30 - 17:30
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een zevendaagse scholing met cursusdagen op 6, 7, 20, 21 september, 4, 5 en 11 oktober 2022

Tijd10:30 - 17:30
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDit betreft een zevendaagse scholing met cursusdagen op 20, 21 mei, 24, 25 juni, 16, 17 september en 7 oktober 2021

De school geeft les in Manuele therapie van der Bijl op master niveau en bachelor niveau. Het is een post-HBO opleidingen voor paramedisci.

P C Staalweg 50
3721 TJ
Bilthoven
06 20 16 34 21