Opleidingen details De Akkerdistel

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Tweedaagse Workshop: Schematherapie & EMDR: Een mooie combinatie bij trauma en persoonlijkheidsproblematiek (ID nummer: 403947)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Deze tweedaagse verdiepende workshop richt zich op de behandeling van complexe problematiek, dat wil zeggen patiënten bij wie sprake is van vroegkinderlijke traumatisering, (complexe) PTSS én persoonlijkheidsproblematiek. Het theoretisch referentiekader hierbij is de Schematheorie van Young e.a. Daarnaast wordt de rol van EMDR als evidence based behandelmethode voor PTSS nader belicht. Gedurende de workshop wordt een aantal richtlijnen en behandelstrategieën belicht om Schematherapie (ST) en EMDR te combineren en geïntegreerd of gefaseerd aan te bieden aan patiënten. De nadruk in deze workshop ligt op complexe problematiek waarbij dysfunctionele schemamodi tijdens de therapiesessie op de voorgrond staan.

Doelen

Kennisvergroting: Verdiepen van de kennis over limited reparenting, schemamodi en het ‘werken met modi’ principe

Observatie- en therapievaardigheden: Het leren herkennen van en beter leren werken met een blokkerende schemamodus binnen een EMDR- en ST-behandeling

Indicatiestelling: Het leren bepalen wanneer en bij welke problematiek ST en/of EMDR geïndiceerd is en de voorwaarden voor een ‘veilige’ behandeling (context therapie)

Therapievaardigheden: Het leren toepassen van verschillende combinatievormen van ST en EMDR

Specifieke thema’s: rescripting binnen EMDR, wat te doen als EMDR en experiëntiële technieken niet ‘werken’, de rol van een veilige omgeving en vertrouwen in de therapeut bij de indicatiestelling

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
18
ja
565
12
toetsing en evaluatie
CRKBO
Gz-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen BIG die minimaal een basiscursus Schematherapie hebben gevolgd en minimaal de basisopleiding EMDR hebben gedaan. Optioneel en in overleg professionals met een andere achtergrond (bijvoorbeeld basispsychologen, psychiaters) die wel voldoen aan de opleidingsvoorwaarden.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:30
LocatieBeuningen (NL) (Toon kaart)

De Akkerdistel is de opleidingspraktijk van Truus Kersten

Distelakkerstraat 7
6641 KC
Beuningen
0621463507
Selecteer een bestand aub.