Opleidingen details GGZWNB

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leer- en Ontwikkeltraject Herstelgericht Werken (ID nummer: 403775)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd1210-9-2020 t/m 9-9-2021

Deelnemers aan het leer- en ontwikkeltraject Herstelgericht Werken doen tijdens de bijeenkomsten kennis op over herstelgericht werken en herstelondersteunende zorg. Tijdens de eerste bijeenkomst komt het ontstaan van de herstelbeweging aan bod, de essentie en basisconcepten worden toegelicht, valkuilen worden middels voorbeelden besproken en de actuele landelijke ontwikkeling van de herstelbeweging in de GGZ komt aan bod. De overgebrachte theorie wordt ondersteund vanuit wetenschappelijke literatuur.

Vervolgens gaan deelnemers in teamverband samen werken en leren door deze kennis te vertalen naar hun concrete praktijk: wat betekent herstelgericht werken voor hen als team? Dit doen ze door een gezamenlijke teamvisie vanuit de herstelvisie te formuleren. Voor de visie wordt gebruik gemaakt van de visie-vierluik methode. Vervolgens gaan ze op basis van hun geformuleerde teamvisie doelen formuleren, hierbij steeds de concepten van de herstelvisie toetsend aan de gestelde doelen. Deze doelen worden vervolgens door de deelnemers in teamverband vertaald naar een concreet plan van aanpak, conform de PDCA-cyclus.

Door op deze wijze de herstelconcepten te concretiseren naar de dagdagelijkse praktijk, leren de deelnemers om de transfer te maken van theorie naar praktijk en van kennis naar toepasbaarheid. Ook wordt de praktijk getoetst aan de theorie van de herstelvisie, bij vragen of onduidelijkheden worden deze concepten verder uitgediept. Zo vindt er ook leren plaats vanuit de praktijk naar de theorie.

Deelnemers werken actief samen in teamverband tijdens dit leer- en ontwikkeltraject. Zo leren ze van en met elkaar en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de individuele voorkennis en ervaring om tot gezamenlijke leerresultaten te komen. Dit draagt bij aan leren door reflectie.

Uiteindelijk gaat het team door de methodische aanpak zelf aan de slag met de uitvoering van hun opgestelde plan van aanpak. Elk team formuleert andere doelen, dus elk team doorloopt hierin een eigen traject. Door regelmatig te evalueren (PDCA) komt naar voren wat goed gaat en waar nog leer- of ontwikkelvragen liggen.

Hieruit kunnen concrete scholingsvragen ontstaan bij een ervaren handelings- of kennisverlegenheid. Evengoed kunnen ontwikkelingsvragen ontstaan, waarbij bijvoorbeeld bepaalde werkprocessen worden aangepast om zo meer vanuit de herstelvisie te werken teneinde het herstelproces van de cliënt beter te kunnen ondersteunen.

De eerste bijeenkomst wordt begeleid door een externe trainer. De overige bijeenkomsten (ontwikkeling teamvisie t/m de evaluatiebijeenkomsten) worden begeleid door een interne trainer.

Medewerkers GGZ Westelijk Noord-Brabant steeds in multidisciplinaire samenstelling.
8
Ja
8
Het multidisciplinaire team gaat op basis van concrete vragen/opdrachten een herstelinhoudelijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het herstelgericht werken in de praktijk. Input voor opdrachten kan o.a. geleverd worden vanuit de teams, maar ook vanuit het expertteam kunnen aanbevelingen voor vervolgonderzoek volgen.
0
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
LocatieHalsteren (NL) (Toon kaart)

GGZWNB biedt hulp bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Mensen van alle leeftijden en uit alle culturen, kunnen bij ons terecht voor kortdurende, maar ook langdurige zorg in verschillende facetten van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. We staan daarbij midden in de West-Brabantse samenleving.

Hoofdlaan 8
4661 AA
Halsteren
0164-289087
Selecteer een bestand aub.