Opleidingen details Lemion bv

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cursusweek De therapeutische relatie (ID nummer: 403755)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken en soms ronduit beproefd.

In de behandeling van complexe problematiek (zoals co-morbiditeit, persoonlijkheidsstoornissen) kan de postacademisch geschoolde behandelaar meestentijds niet volstaan met de toepassing van bewezen effectieve protocollaire behandelingen. Het gaat erom dat de behandelaar zijn subjectiviteit (emoties, cognities, perceptie, gedragstendenties) op een verantwoorde wijze weet in te zetten, om de problematiek van de patiënt optimaal te begrijpen en de patiënt effectief te kunnen helpen.

Tijdens dit nascholingsprogramma gaan de deelnemers vanuit de meest actuele en relevante invalshoeken aan de slag met deze thema’s.

Inhoudelijk is het perspectief breed. Onder meer komen aan de orde de interpersoonlijke cirkel, de taxonomie van interpersoonlijke problemen van Donald Kiesler, het model van de transactionele analyse (TA) van Eric Berne, de derde generatie gedragstherapieën (volgens Steven Hayes, Robert Kohlenberg en Mavis Tsai), het werken met stagnaties en impasses vanuit de theorie van Jeremy Safran, het organisatiemodel van Frederic Laloux en de Emotion Focused Therapy (EFT) van Les Greenberg.

De cursus brengt verdieping door vanuit ‘de moeilijke patiënt’ de stap te maken naar ‘de moeilijke relatie’ en ‘het moeilijke team’ en sluit aan bij de professionele stroming van de ‘deliberate practice’, waarbij beroepsbeoefenaars kritisch op zichzelf leren reflecteren en alle drie de pijlers van de evidence practice (onderzoeksresultaten, klinische expertise en waarden en normen van de patiënt) leren te benutten in hun diagnostische en therapeutische beslissingen. 

Leerdoel(en)

Het doel van deze 6-daagse cursus is om de deelnemers handvatten te bieden om (beter) om te gaan met het vermogen te incasseren c.q. de onzekerheidstolerantie van de behandelaar. Dit vanuit het perspectief dat beide ontwikkelbaar zijn niet louter moeten worden gezien als stabiele persoonskenmerken. De cursus heeft tevens als doel elke deelnemer op een substantieel hoger theoretisch kennisniveau te brengen en om elke cursist een persoonlijk ontwikkelingstraject te bieden, dat helpt om cursisten ‘state of the art’ te helpen handelen en tegelijkertijd hun eigen persoonlijke stijl op dit terrein te ontdekken en te ontwikkelen.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
25
ja
2900
26
toetsing en evaluatie
nvt
Bestand 
Programma.pdf177 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd18:30 - 12:00
LocatieHoog Soeren (NL) (Toon kaart)

In september 2015 werd Lemion opgericht door Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck die beiden hun sporen hebben verdiend in het vak van postacademische bij- en nascholing.
Ludwig Benecke als founding father van ‘Benecke’, het eerste in bij- en nascholing gespecialiseerde bedrijf in Nederland en Marije Wiegerinck als senior conferencemanager, gespecialiseerd in onderwijs met name voor de gezondheidszorg. Onlangs heeft Ludwig afscheid genomen van het bedrijf maar gelukkig profiteert Lemion nu nog van zijn grote kennis en ervaring.

Vanaf het prille begin was er vanuit Lemion een intensieve samenwerking met zowel uitgeverij De Tijdstroom als Boom Psychiatrie & Psychologie. Dat maakte het o.a. mogelijk om in combinatie met een bijeenkomst bij het thema passende boeken aan te bieden. Een samengaan van deze bedrijven was dan ook een logische stap.

In april 2018 fuseerde De Tijdstroom met Koninklijke Boom Uitgevers en in de zomer van 2019 volgde Lemion.  Dit samengaan biedt de professional in de gezondheidszorg een nog betere toegang tot de laatste vakkennis middels een combinatie van boeken, tijdschriften, bijeenkomsten en online content.

Vondellaan 150
3521 GH
Utrecht
0622655941
Selecteer een bestand aub.