Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden (ID nummer: 403733)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2126-1-2021 t/m 25-1-2024
K&J/OG opleiding - behandeling 10,526-1-2021 t/m 25-1-2024

De Incredible Years Training Series is een uit Amerika afkomstige gedragstherapeutische oudertraining in opvoedingsvaardigheden, ontworpen door Carolyn Webster-Stratton (1981, 2001). De oudertraining is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar met gedragsproblemen. Incredible Years is evidence based, voor Nederland bewerkt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht en door het NJi erkend als bewezen effectief. Incredible Years is in Nederland ook wel bekend onder de naam Pittige Jaren.

De oudertraining is gebaseerd op sociale leertheorieën die beschrijven hoe gedrag aangeleerd wordt en hoe dit veranderd kan worden. Hieraan ten grondslag ligt het idee dat mensen kunnen veranderen als gevolg van de dagelijkse interacties met elkaar. De benadering legt de nadruk op interpersoonlijke interacties. De implicatie daarvan is dat bij opvoedproblemen zowel het gedrag van het kind als dat van de ouder moet veranderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het positiever laten verlopen van de interacties tussen ouder en kind en op het veranderen van de responses van ouders op bepaalde gedragingen van het kind. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afname van gedragsproblemen bij kinderen en verbetering van hun sociale vaardigheden.

Onderzoek naar de effectiviteit van de interventie Incredible Years onder leiding van hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro en docent Maartje Raaijmakers heeft de ZonMw Parel gekregen tijdens de GGZ Kennisdag op 22 september 2015. De interventie Incredible Years heeft een hoog bereik onder gezinnen met een lage sociaal economische status en onder migranten. Hier vind je meer informatie over de resultaten van dit onderzoek.

Wat leer je?

In deze training word je opgeleid tot 'group leader' voor deze gedragstherapeutische oudertraining. Na het volgen van de training ben je in staat om ouders met kinderen die gedragsproblemen hebben te trainen in het leren omgaan met veel voorkomende probleemsituaties in de opvoeding. Je weet de ouders te instrueren hoe om te gaan met het probleemgedrag van hun kinderen en hen te leren hoe ze opstandig en agressief gedrag van hun kinderen kunnen voorkomen of verminderen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
14
20
ja
795
21
toetsing en evaluatie
Professionals in de (jeugd-)ggz en de jeugdzorg: psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen en andere hulpverleners die werken met ouders en kinderen met gedragsproblemen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.