Opleidingen details NVM-educatie mondhygiënisten
Parodontale diagnostiek, behandelplanning en -mogelijkheden (ID nummer: 403713)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ punten per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Mondzorg-punten62-6-2021 t/m 1-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens de cursus zal ingegaan worden op het belang van goede parodontale diagnostiek voordat er überhaupt gestart gaat worden met behandeling. Als er dan besloten wordt om te gaan behandelen, wat zijn dan de mogelijkheden, maar ook wat is de juiste planning. In het bijzonder zal ook stilgestaan worden bij het doen van microbiële diagnostiek en het gebruik van antibiotica.
De cursus zal een interactieve presentatie zijn waarbij er veel ruimte is voor discussie om de aangeboden stof direct klinisch toepasbaar te laten zijn.

Leerdoelen
De cursist:
- weet de pro’s en con’s van het Periodiek Parodontaal Screenen (PPS)
- weet de PPS op de juiste manier te interpreteren
- heeft algemeen inzicht in de complexiteit van parodontitis en weet dit specifiek voor de patiënt te maken
- heeft kennis van hoe om te gaan met de complexiteit van parodontitis t.b.v. behandelplanning en -mogelijkheden
- kan een eigen afweging maken wat de rol is van microbiële diagnostiek binnen de parodontologie
- heeft inzicht in het belang van antibiotica binnen de parodontologie

Dr. Wijnand J. Teeuw, parodontoloog NVvP
9.15 - 9.30 uur ontvangst
9:30 - 11.00 uur cursus
11.00 - 11:15 uur pauze
11.15 - 12.45 uur cursus
12.45 - 13.30 uur lunchpauze
13.30 - 15.15 uur cursus
15.15 - 15.30 uur pauze
15.30 - 17.00 uur cursus
15
520
€ 520,- NVM-leden
€ 625,- niet NVM-leden
Tijd9:30 - 17:00
LocatieOisterwijk (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieOisterwijk (NL) (Toon kaart)

Na- en bijscholingsinstituut voor mondhygienisten.Onderdeel van NVM-Mondhygienisten.

Groenewoudsedijk 40
3528 BK
Utrecht
Postbus 1166
3430 BD
Nieuwegein
030-6571985