Opleidingen details VU medisch centrum, VUmc Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

BKO Basismodule Didactiek (ID nummer: 403599)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 32422-9-2020 t/m 21-9-2021

Inhoud – algemeen
De basismodule Didactiek vormt het scholingsdeel van een één jaar durend professionaliseringstraject, dat leidt tot de basiskwalificatie onderwijs (BKO) voor docenten in het medisch opleidingscontinuüm.
Het traject dat leidt tot de BKO bestaat uit drie onderdelen:
I. Modulaire scholing (10 dagdelen): de basismodule Didactiek (8 dagdelen) en een aantal keuzemodulen (minimaal 4 dagdelen).
II. Leren op de werkplek a.h.v. de eigen onderwijs- en/of opleidingspraktijk; hierbij wordt de docent/opleider individueel begeleid door een BKO-mentor;
III. Kwalificatiedossier: tijdens het gehele traject werkt de docent/opleider aan de samenstelling van een kwalificatiedossier. Dit dossier is de basis voor de beoordeling en het behalen van de basiskwalificatie onderwijs.

Docenten en opleiders in het medisch opleidingscontinuüm voeren hun taken uit binnen zes competentiegebieden: Ontwikkeling, Organisatie, Uitvoering, Begeleiding, Toetsing en Evaluatie.
De basismodule Didactiek wordt aan de start van het professionaliseringstraject aangeboden en bestaat uit acht bijeenkomsten, waarin deze zes competentiegebieden centraal staan..
Voor iedere bijeenkomst maakt de docent/opleider een aantal voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten vormen een integraal onderdeel van de module basisdidactiek. Per bijeenkomst wordt hier 2 uur voor gerekend.

Na afloop van de basismodule Didactiek werkt de docent/opleider zes opdrachten ‘werkplekleren’ uit, afgestemd op de zes competentiegebieden. Deze opdrachten stellen de docent/opleider in staat om de geleerde didactische principes en inzichten toe te passen in de eigen onderwijspraktijk.
In bijlage 1 staat een uitgebreide beschrijving van de acht bijeenkomsten (inhoud, leerdoelen, opdrachten en literatuur). Doel:
Het BKO-traject is gericht op het verwerven en verder uitbouwen van competenties op het gebied van onderwijs en opleiding. Door het behalen van een BKO ontwikkelt en verdiept de docent/opleider de didactische competenties. De basismodule Didactiek biedt de onderwijskundige theoretische basis.

 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Aan sommige deelnemers vragen we een eigen bijdrage van 50%. Voor wie dit geldt wordt bepaald op basis van onderwijsbetrokkenheid en aanstellingsduur m.b.v. een beslisboom. Dit geldt voor het gehele BKO traject (waarde €3600,-, eigen bijdrage €1800,-).
Tijd13:00 - 16:30
Locatie
OpmerkingenNu in corona-tijd betreft het een online training (geen e-learning)

VUmc Academie is onderdeel van het Onderwijsinstituut van het VU medisch centrum en organiseert het postacademisch onderwijs geneeskunde dat wordt aangeboden  in de vorm van nascholingscursussen, symposia en internationale congressen.

Medische Faculteit Van der Boechorststraat 7
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
020-4448444
Selecteer een bestand aub.