Opleidingen details Maastricht UMC
Gebruik van EPA’s in de medische vervolgopleidingen’ (ID nummer: 403506)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 248-10-2020 t/m 7-10-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De training richten we op twee thema’s:

Entrusted/entrustable. Wanneer gaan we over tot toevertrouwen (vertrouwensbepaling)? Wat willen we van een AIOS hebben gezien om iets toe te vertrouwen? Wat is dus nodig voor een decision over entrustment? Wat is dus entrusted? En ook hoe zien we de opbouw in zelfstandigheid gedurende de opleiding in relatie tot de toename in complexiteit van de verrichtingen? Mag je van een zesdejaars niet juist veel meer zelfstandigheid verwachten of juist niet gezien de toegenomen complexiteit van de handelingen? Wat is het verband in aantal jaren opleiding en mate van zelfstandigheid: recht evenredig of anderszins? En is dit afhankelijk van het soort EPA? Wat is nodig voor de overdraagbaarheid van een bekwaamverklaring in ziekenhuis A naar ziekenhuis B? Zijn we het met elkaar eens als we een bepaald niveau vaststellen? Wat rechtvaardigt het eventueel ‘tijdelijk terugzetten van een aios in een lager niveau’ in ziekenhuis B: de patiëntpopulatie? Wat zijn in de overdacht geldige onder ’voorbehouds’? Hoe ziet een kwalitatieve meer holistische beoordeling eruit op een wijze dat het overdraagbaar is naar een andere opleider?

Trustworthiness. Hoe stellen wij een EPA op een bepaald niveau van zelfstandigheid vast? Hoe te zorgen voor een navolgbare, intersubjectieve of betrouwbare beoordeling? Is een OOG (overleg opleidingsgroep) bijvoorbeeld geschikt en zo ja onder welke voorwaarden? Welke onwenselijke beoordelaarseffecten / oneigenlijke argumenten (bijvoorbeeld ‘snel’ bekwaam willen verklaren om aios in te zetten voor productie) spelen mogelijk een rol en hoe die te neutraliseren? Dus hier gaat het om de kwaliteit van de beoordeling, een ‘trustworthy’ oordeel.

Met deze thema’s dekken we volgens ons de perspectieven waarmee veel van de gesprekken over EPA’s, lokaal, regionaal maar ook op congressen plaatsvinden. De training is afgestemd met de MUMC+stuurgroep docprof (in het bijzonder Ivo Nagtzaam en Richard Koopmans).

Relevantie: voor deelnemers is de relevantie vooral praktisch. In het algemeen is een transparante, zorgvuldige en expliciete werkwijze relevant voor allerlei verschillende betrokkenen: de AIOS, de collega’s. Maar ook schept een transparante werkwijze vertrouwen naar externen, bijvoorbeeld RGS of de inspectie maar mogelijk ook een rechter in context van een tuchtzaak.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
training EPAs versie 2.pdf13-7-2020 12:291472 KB
 
0
0
Tijd13:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
Locatie

Tijd13:00 - 17:00
Locatie
OpmerkingenDaarnaast vindt de training voor andere deelnemers van een andere groep op een andere datum plaats.

OOR ZON bureau is verbonden aan Maastricht UMC+

P. Debyelaan 25
6229EP
Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ
Maastricht
043 3877577