Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Online congres - Suïcidepreventie (ID nummer: 403461)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie65-11-2020 t/m 4-11-2021

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk probleem met een enorme impact op alle betrokkenen.

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 1800 mensen een einde aan hun leven. Daarnaast doen enkele duizenden een poging tot zelfdoding en nog meer mensen hebben ooit aan een suïcidepoging gedacht. Naasten en hulpverleners worstelen na een suïcide(poging) niet zelden met gevoelens van onmacht, verdriet en schuld. 

Het herkennen en op waarde schatten van suïcidaal gedrag is niet gemakkelijk, wat nog eens extra moeilijk wordt wanneer mensen bijvoorbeeld als gevolg van een psychische aandoening niet (altijd) in contact staan met de werkelijkheid, vastzitten in rigide denkpatronen of wanneer er persoonlijkheidsproblematiek aan de orde is. 

Zelfdoding blijkt in de praktijk een moeilijk bespreekbaar onderwerp te zijn. Echter, om (een poging tot) zelfdoding te voorkomen is het belangrijk om de situatie niet uit de weg te gaan, maar juist contact te maken en het suïcidaal gedrag bespreekbaar te maken. 

Zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen tijdens dit online-congres over suïcidaal gedrag stilstaan bij de vraag op welke manier je aan de slag kunt gaan met suïcidepreventie en zo het verschil te maken. Naast het delen van wetenschappelijke kennis zullen er aan de hand van casuïstiek praktische aangrijpingspunten worden aangereikt.

Leerdoelen:

  • De wetenschappelijke benadering van suïcide als complex fenomeen 
  • Een netwerkbenadering om suïcidaal gedrag beter te beschrijven 
  • De dynamiek van suïcidaal gedrag en hoe je professioneel kunt doorvragen
  • Onderverdeling in subtypen gericht op een meer op maat toegesneden behandeling
  • Risicoschatting van suïcidaal gedrag bij mensen met stemmingsproblemen, zoals bijvoorbeeld depressie
  • Omgaan met (veelgehoorde) motieven om tot suïcide over te gaan
  • Suïcidaliteit en middelengebruik 
  • Zorg voor nabestaanden na suïcide
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6
(Meerdaags) Congres
295
Bedrag is ex. 21% BTW en inclusief bewijs van deelname en bijschrijving registerpunten. Er zijn diverse kortingen mogelijk.
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Psychotherapie en Psychiatrie
Sociale Psychiatrie
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.