Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie
Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie (ID nummer: 403459)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Het online-congres over hoogbegaafdheid staat dit keer in het teken van ’de hoogbegaafde als geheel’.

Wie denkt aan iemand die hoogbegaafd is, denkt in de regel als eerste aan iemand met een erg hoge intelligentie. Maar een hoogbegaafde is eerst en vooral een persoon. Sterker nog, of iemand hoogbegaafd mag heten, hangt niet alleen van diens intelligentie af, maar ook van zijn of haar persoonlijkheid. Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn bijvoorbeeld ook belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid. Tegelijkertijd hebben hoogbegaafden ook relaties met anderen, hebben ze een gevoelsleven en groeien ze op in een bepaald gezin binnen een bepaalde cultuur. Ook kunnen ze last hebben van dezelfde problemen waar andere mensen tegenaan lopen, zoals bijvoorbeeld het opgroeien in een kansarm gezin. Of ze hebben een vorm van autisme of andere ontwikkelingsproblematiek. Dat ze soortgelijke problemen ervaren betekent echter niet dat ze altijd met het reguliere onderwijs-, zorg- en hulpaanbod geholpen kunnen worden, want hun hoogbegaafdheid is wel vaak een belangrijk en bepalend aspect in het vinden van oplossingen. Dit jaar staan we dus extra stil bij alle aspecten van het hoogbegaafd-zijn en niet slechts de cognitie.

Leerdoelen:

  • De opvoeding van hoogbegaafde kinderen: wat moeten ouders weten, wat ze zelf kunnen en wat in de omgeving aangepast moet worden;
  • Welke rol mentale sterkte, helpend onderwijsaanbod en een stimulerende omgeving spelen in de drijfveer van hoogbegaafden om te presteren op de middelbare school;
  • Emotieregulatie bij hoogbegaafden en de consequenties daarvan voor het onderwijs, de begeleiding en de hulpverlening;
  • De concrete invulling van onderwijsinterventies voor hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs;
  • De rol van communicatie in de opvoeding van het hoogbegaafde kind, ook in relatie tot talentontwikkeling;
  • Inspelen op de schijnbaar tegenstrijdige behoeften van ’dubbel bijzondere’ hoogbegaafde leerlingen;
  • Het vergroten van talentontwikkeling, schoolresultaten en schoolsucces bij cognitief getalenteerde leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
CliëntondersteunersRegisterplein
1 2 3 4 5 6
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962