Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Online Congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie (ID nummer: 403453)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie71-10-2020 t/m 30-9-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,51-10-2020 t/m 30-9-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek11-10-2020 t/m 30-9-2021
K&J/OG opleiding - overige taken11-10-2020 t/m 30-9-2021

Het online-congres over hechtingsproblematiek staat in het teken van gedragsproblemen en ouderschap.

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben, depressief zijn, psychiatrische problemen ervaren of verslaafd zijn. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren. Ouders moeten zich vervolgens weer op een goede manier zien te verhouden tot deze kenmerken van hun kind. Wanneer dat niet lukt, voelen ouders zich al snel schuldig. Zeker wanneer de term "hechtingsproblematiek" valt, denken ouders vaak dat zij iets fout gedaan hebben.

Het online-congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je in zulke situaties als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind.

Leerdoelen:

  • Op welke manier een verstoorde hechting invloed heeft op het breinfunctioneren van kinderen en hoe dit tot gedrags- en emotionele problematiek kan leiden;
  • Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk
  • Hoe je in de begeleiding van gezinssystemen kunt omgaan met intergenerationele overdracht in relatie tot hechtingsproblematiek;
  • Wat de impact van psychische- en/of verslavingsproblemen bij ouders kan zijn op de gehechtheid van (KOPP/KVO) kinderen;
  • Hoe je met het oog op gehechtheid enerzijds ouders van kinderen met autisme en anderzijds ouders met autisme kunt begeleiden in de omgang met hun kind;
  • Hoe je vanuit een systemische benadering kunt werken met gehechtheidsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
  • Op welke manier je depressieve moeders kunt begeleiden om de gehechtheid met hun (jonge) kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
academici en HBO-ers
Congres
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
30
500
ja
295
7
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.