Opleidingen details Cloos To You en De Bakermat Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acute Verloskunde met partusassistentie (ID nummer: 403339)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing acute verloskunde met partusassistentie (2016)6 

Scholing Acute verloskunde met partusassistentie

2 scholingsavonden van 3 uur

Een kraamverzorgende kan in aanraking komen met acute situaties. Dit kan tijdens haar werkzaamheden als kraamverzorgende in de thuissituatie of tijdens haar werkzaamheden in een geboorte kliniek

De kraamverzorgende moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de verloskundige heeft bij het handelen in acute situaties, zodat zij weet hoe zij de verloskundige kan helpen als dat nodig is.

Er zijn ook acute situaties die kunnen ontstaan, waarbij de verloskundige (nog) niet aanwezig is zoals bijvoorbeeld tijdens een vervroegde partus inzet of de kraambedperiode.

Hierbij valt ook te denken aan situaties zoals een uitgezakte navelstreng, eclampsie aanval of een fluxus.

De kraamverzorgende moet ook in deze situaties adequaat kunnen handelen en de noodzakelijke stappen kunnen nemen, eerste hulpverlenen aan de barende/kraamvrouw, het bellen van een ambulance en de verloskundige op de hoogte stellen met de juiste gegevens over de ontstane situatie.

De kraamverzorgende moet op de hoogte te zijn van de “stappenplannen” die er zijn voor het handelen in noodsituaties. Snel handelen is dan van levensbelang.

Tijdens deze scholing wordt er een verdieping gegeven van de theoretische achtergronden en de praktische vaardigheden van de verschillende acute problemen en onderwerpen, waardoor het handelen met behulp van de verschillende stappenplannen/protocollen duidelijk wordt.

Kraamverzorgende die geschoold en geoefend zijn in het omgaan met acute soms levensbedreigende situaties van zwangere en kraamvrouwen leveren kwaliteit van zorg.

Communicatie is dan van groot belang om op een duidelijke wijze melding te maken van het probleem en de verloskundige van de juiste informatie te voorzien. Tijdens de scholing wordt er geoefend met het gebruik van de ISBAR

Met behulp van Lotus/trainingsacteurs worden acute situaties gesimuleerd. Er wordt gespeeld in 'real-time'. Materialen, medicatie en dergelijke worden echt gepakt/ gebruikt.

 

Doelstelling van deze scholing:

  • De kraamverzorgende werken als team en hebben geoefend in de communicatie en inhoudelijke kennisoverdracht.
  • De kraamverzorgende is bekend met de achtergrond en reden van handelen bij een Schouderdystocie, kan zij de verloskundige assisteren, door haar instructies op te volgen bij impressie en fundusexpressie.
  • De kraamverzorgende kan handelingen uitvoeren om bloedverlies bij een Retentio placentae (vastzittende placenta)/ Fluxus post- partum (shock) tot een minimum te beperken en de nodige maatregelen nemen om mevrouw naar het ziekenhuis te laten vervoeren, met of zonder aanwezigheid van de verloskundige.
  • De kraamverzorgende kan maatregelen nemen om bij een uitgezakte navelstreng risico’s te beperken en die acties ondernemen die nodig zijn om mevrouw naar het ziekenhuis te laten vervoeren, met of zonder aanwezigheid van de verloskundige.
  • De kraamverzorgende kan de verschijnselen die kunnen wijzen op een pre-eclampsie en een eclampsie aanval onderkennen en de nodige maatregelen nemen om de verloskundige op de hoogte te stellen en mevrouw naar het ziekenhuis te laten vervoeren, met of zonder aanwezigheid van de verloskundige.
  • Bij een onverwachte stuitbevalling is de kraamverzorgende bekend met de achtergrond en reden van handelen in deze situatie, kan zij de verloskundige assisteren, door haar instructies op te volgen.
  • De kraamverzorgende kan de elementaire reanimatietechnieken bij een natte baby en een iets oudere baby toepassen (PBLS), weet hoe zij een AED moet gebruiken en kan de verloskundige assisteren bij de toediening van zuurstof, door haar instructies op te volgen.

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Bestand 
scan av 2.pdf618 KB
90 euro
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd15:30 - 22:15
LocatieLeidschendam (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 22:15
LocatieLeidschendam (NL) (Toon kaart)

Cloos To You is een bedrijf dat nu 13 jaar bestaat en verschillende soorten opleidingen verzorgd door heel Nederland. De Bakermat Opleidingen bestaat nu 1 jaar.
Hier worden veel verschillende opleidingen gegeven:
Op het gebied van Eerste Hulp Verlening: EHBO voor Volwassenen en kinderen – BHV – Reanimatie voor volwassenen, kinderen en baby’s – Trainingen voor de BHV ploeg.
Op het gebied van de kraamzorg:
De branchegerichte opleiding tot kraamverzorgende via de VVT – cursus Vroegsignalering in kraamgezinnen – Acute verloskunde – Shaking Baby Syndroom – MIC en MIM.
Diversen gezondheidszorg:
Vroegsignalering in de ouderenzorg – Omgaan met ongewenst gedrag - Assertiviteitstrainingen
Daarnaast ontwikkel ik voor verschillende opleidingsinstituten opleidingstrajecten voor in-company
Trajecten voor de opleiding tot verpleegkundige, verzorgende en Helpende Zorg en Welzijn.
Bijscholingen voor LOTUS en kaderinstructeurs EHBO
Mijn lesactiviteiten bestaan uit het geven van bovenstaande opleidingen / cursussen / trainingen, het verzorgen van praktijkdagen/trainingen voor bovengenoemde opleidingen en korte trajecten zoals de cursus Medische basis kennis, Medisch technisch handelen en Assessorentraining.

Tijdens de cursus Vroegsignalering werk ik met een co – trainer, dat geeft mij de gelegenheid om als trainingsacteur met de deelnemers simulaties te doen. Zo kunnen zij in een veilige omgeving vaardigheden trainen.

 

Fahrenheitstraat 373
2561 DX
Den Haag
06-24758331
Selecteer een bestand aub.