Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Masterclass schematherapie (ID nummer: 403336)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Introductie
Schematherapie is een behandeling die veelvuldig wordt toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek  en langdurig/recidiverende klinische syndromen. De veelheid aan schema’s, modi en schematherapie-technieken in combinatie met patronen van patiënten en therapeuten kunnen de uitdaging creëren om een focus vast te stellen en deze vast te houden. De “therapist-drift” ligt dan als valkuil op de loer resulterend in een stagnerende behandeling, vroege drop out of het niet kunnen beëindigen van een schematherapie. In deze masterclass wordt op een interactieve, ervaringsgerichte manier ervaring opgedaan met doelgericht werken in begin, midden en eindfase in een kortdurende en langdurende schematherapie.

Inhoud
- focus van ST meer scherpstellen en welk probleem kan wel en niet worden veranderd binnen
kortdurende en langdurende schematherapie.
- bewustwording en stilstaan bij de therapeutische relatie en wat nodig is om een focus vast te
houden (waken voor therapist drift).
- Oefenen met het bepalen van een focus binnen schematherapie.
- werken met een focus binnen een experiëntiële techniek, bv. imaginatie met rescripting.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Workshop
 Verbredend
 Verdiepend
18
24
ja
285
6
Toetsing
CRKBO
(GZ-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, psychiaters die eerder 25 uur basiscursus schematherapie hebben afgerond.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.