Opleidingen details Platform Natuurlijke Veehouderij

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk (ID nummer: 403225)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Herkauwers2218-9-2020 t/m 17-9-2021

In deze cursus bestaande uit vier workshops, doet u kennis op over de inzet van natuurlijke, duurzame middelen in de veehouderij. Onder natuurlijke, duurzame middelen vallen kruiden(preparaten), organische zuren, pre- en probiotica, kleimineralen, honing en andere producten. Er is grote behoefte aan objectieve achtergrondinformatie en praktijkervaring betreffende het gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij, gezien de veelheid aan middelen op de Nederlandse markt en de drang tot antibioticareductie. Deze cursus geeft dierenartsen een goed onderbouwde mogelijkheid tot het verantwoord adviseren en toepassen van natuurlijke, duurzame middelen voor betere diergezondheid en dierwelzijn.

Leerdoelen: Kader schepping: waar komt het vandaan, in welke kader passen we het “vandaag” toe.

Geschiedenis veterinaire medicinale kruiden, kruiden in de geneeskunde in Europa, China, India.
Verschil fytotherapie en homeopathie.

Botanie, verdedigingsmechanismen van planten, secundaire metabolieten, verschillende groepen plantenstoffen en hun werking. Inzicht in bereidingswijzen mogelijke interacties met geneesmiddelen en voeders, toxiciteit van plantenstoffen.

Wetgeving: diergeneesmiddelen, voeders, aanvullende diervoeders, additieven dieetvoeders
Claimswetgeving; wat is er op de markt, kwaliteit en veiligheid.

Toepassing bij dieren, zelfmedicatie van dieren, kruiden in het voer, kruidenrijke weide.
Klinische en preventieve toepassing per orgaansysteem per diersoort.

De cursus bestaat uit twee modules:
- Basiscursus
- Cursus natuurlijke middelen in de melkveehouderij
Behandeld worden:
- kruiden voor het maagdarmstelsel, lever en de pens
- kruiden voor het metabolisme
- kruiden voor de luchtwegen
- kruiden voor het urogenitaalstelsel
- kruiden voor de vruchtbaarheid en geslachtsapparaat
- kruiden voor het bewegingsstelsel
- kruiden voor de huid
- kruiden voor het zenuwstelsel
- kruiden voor het uier, melkgift
- kruiden voor weerstand
- kruiden voor parasitaire ziekten

Deze cursus geeft algemene achtergrondinformatie over natuurlijke middelen die ingezet kunnen worden in de veehouderij. Ook worden verschillende kennissystemen waarbinnen kruiden en andere natuurlijke middelen worden gebruikt behandeld. De cursisten leren verschillende middelen te analyseren wat betreft claims, onderbouwing en werking. En goed onderscheid te maken tussen onderbouwde middelen en middelen die veel claimen, maar weinig basis hebben. Tevens wordt ingegeaan op de geldende wet- en regelgeving voor de verschillende toepassingsmogelijkheden. Voor voorkomende gezondheidsproblemen wordt gezocht naar natuurlijke oplossingen op basis van bestaande kennis en bijgeleverde literatuur. Tijdens een excursie naar kruidenrijk grasland worden verschillende soorten gedemonstreerd en geeft de veehouder feedback middels zijn ervaringen wat betreft opname, gezondheid van het vee en opbrengst van het perceel. 

 Dierenartsen
Zowel regulier als complementair
Meerdaagse cursus
Fysieke bijeenkomst
 Herkauwers
10
10
Cursus biedt handvatten voor de dierenarts om antibiotica zorgvuldig, maar ook zo min mogelijk in te zetten op basis van evidence based aanbevelingen
22
LocatieDen Ham (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing HerkauwersAantal urenDatumTijd
Kaderschepping en achtergrond Natuurlijke middelen heden vs verleden; oorsprong van de natuurlijke, duurzame middelen; geschiedenis veterinaire medicinale kruiden; plantenstoffen en hun werking.5,55,518-09-202009:30 - 16:00
Kwaliteit en veiligheid Zelfmedicatie van dieren; bereidingswijzen; interactie met geneesmiddelen en voeders; wetgeving; toxiciteit; additieven; claims.5,55,509-10-202009:30 - 16:00
Toepassing natuurlijke middelen in de melkveehouderij Kruiden voor maagdarmstelsel (incl. pens); lever; metabolisme; luchtwegen; vruchtbaarheid; locomotiestelsel; huid; uier.5,55,523-10-202009:30 - 16:00
Natuurlijke middelen in de melkveehouderij vervolg en stip op de horizon Kruiden in de wei, parasitaire ziekten; weerstand. Meerwaarde van natuurlijke, duurzame veehouderij, gesprekspartner voor veeh5,55,506-11-202009:30 - 16:00

Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) is een samenwerkingsverband van veehouders en dierenartsen, die streven naar het versnellen van de transformatie van de Nederlandse veehouderij richting een meer robuust productiesysteem, met een gezonde bodem, kruiden in de wei en met minimaal gebruik van antibiotica door het gebruik van natuurlijke, duurzame middelen.

Schepenzeelseweg 4
3953 MB
Maarsbergen
616641874
Selecteer een bestand aub.