Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Infant Mental Health (IMH) (ID nummer: 403167)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie216-11-2020 t/m 5-11-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 66-11-2020 t/m 5-11-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek156-11-2020 t/m 5-11-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie66-11-2020 t/m 5-11-2023

De Infant Mental Health is een wereldwijde evidence-based visie op het werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Deze driedaagse cursus is een inleiding in de IMH visie en de vertaling daarvan naar de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen.

De cursus is opgebouwd uit zeven onderdelen:

-       Introductie in het werken met zwangeren en zeer jonge kinderen met hun ouders: de Infant Mental Health visie
-       De zwangerschap als ontwikkelingsfase voor kind en ouder
-       Het ouderschap in de vroege kindertijd vanuit de ontwikkelingstaken voor ouder en kind
-       Diagnostiek van vroege ouder-kind relaties (met behulp van twee assen van het DC0-5 classificatiesysteem)
         o   Observatie van de ouder-kind relatie: kennis, instrumenten en vaardigheden
-       Beknopte inleiding in behandelinterventies binnen de Infant Mental Health, met het accent op interventies die              inzichtelijk maken hoe de relatie ingezet kan worden om het kind te helpen in zijn (vaak afwijkende of                          vertraagde) ontwikkeling
-       Het begrijpen van het huidige functioneren van kinderen en de kennis van de ontwikkelingstaken in de vroege              kinderfase
        o   De zes ontwikkelingsfasen van Greenspan

Doelstellingen van de cursus:

1.     Deelnemers kennen de achtergrond en historie van de Infant Mental Health visie
2.     Deelnemers hebben kennis van de psychische kenmerken van de zwangerschap als een unieke fase
3.     Deelnemers hebben kennis van de (neurobiologische) invloeden van stress op de zwangerschap en eerste                      levensjaren
4.     Deelnemers kunnen met een ontwikkelingsbril naar het ouderschap kijken
5.     Deelnemers leren welke ontwikkelingsfasen een kind doorloopt in de eerste levensjaren
6.     Deelnemers kunnen inschatten welk type overtuigingen deze ouder heeft over het ouderschap, en daar vragen en          interventies op afstemmen
7.     Deelnemers zijn op de hoogte van een aantal diagnostische instrumenten die zicht geven op hoe de ouder-kind              relatie kan worden ingezet om het kind in zijn (soms afwijkende) ontwikkeling te helpen
8.     Deelnemers kunnen een interactie tussen een kind en hun opvoeder op video klinisch observeren vanuit een                  aantal concepten en hieruit handelingsgerichte aanwijzingen formuleren
9.     Deelnemers zijn in staat om vanuit de principes van de Infant Mental Health een video opname te maken van een          interactie tussen een kind en een belangrijke volwassene
10.  Deelnemers maken actief verbindingen hoe zij vanuit de inzichten van de Infant Mental Health visie het                         functioneren van heel jonge kinderen in hun context kunnen begrijpen en begeleiden
 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
6
18
ja
570
21
toetsing en evaluatie
WO gedragswetenschapper
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.