Opleidingen details Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie(TBT)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie Introductie Workshops (ID nummer: 403042)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd610-10-2020 t/m 9-10-2021

De opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) is als scholing opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De opleiding TBT is bedoeld voor vaktherapeuten/beeldend die zich willen verdiepen in het haptische/tastzintuiglijke aspect van beeldende therapie en voor professionals die beeldende werkvormen inzetten in hun coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs. Het tastzintuiglijkwerken gaat uit van de practice based werkzame factoren die affectief en effectief positief uitwerken. Het gaat hierbij om een eclectische benadering. Leidende methoden zijn het zogeheten Geführtes Zeichnen (geleid tekenen; Guided Drawing), Tastzintuiglijk werken met klei en Haptonomiek. Het Expressive Therapies Continuum van Hinz wordt ingezet om de uitgangspunten van de TBT benadering te verduidelijken. De opleiding biedt een zowel praktisch als theoretisch ingevuld introductieprogramma in een vijftal los te volgen eendaagse TBT-workshops. Aansluitend is het eerste TBT-Basisjaar (zeven dagen) en in het tweede jaar volgt de TBT-Verdieping, (eveneens zeven dagen). Instroommogelijkheden na drie gevolgde eendaagse TBT-workshops, na de training op Terschelling of in overleg, en afhankelijk van achtergrond en werkervaring. Accreditatie door de SRVB en de NVPA.

Inhoud en opzet lesprogramma (algemeen)

Bij de Haptonomie(k) gaat het om de wetmatigheden in de tast, waarbij binnen de haptonomische begeleiding gebruik wordt gemaakt van een aantal verifieerbare verschijnselen binnen ons tastgevoel. Haptonomiek = praktische haptonomie. [Vergelijk: pedagogie (= 'de leer') en pedagogiek(='de kunde') (Postma, 2008)]. Uitgangspunt in de TBT is dat in het directe beeldend werken met de tastende handen het aanpassingsvermogen van zowel het functionele als het belevende lichaam wordt aangesproken. Het haptisch/tastzintuiglijk aspect van beeldend therapeutisch werken neemt zo een centrale positie in als het gaat om 'werkzame factoren' in de beeldende therapie. Inhoud en doel van deze scholing zijn erop gericht dat de deelnemers voldoende ervaring en kennis opdoen om zelf de tastzintuiglijke beeldende benadering aan/met derden te (laten) ervaren. Praktijk en theorie gaan in dit kader hand in hand. Er zal aandacht worden besteed aan de theoretische achtergrond van TBT binnen de beeldende therapie, binnen de hulpverlening en coaching en aan de geschiedenis en stromingen binnen die beeldende therapie. Ook de (haptische) houdingsaspecten bij het begeleiden komen aan de orde. Daarom is het aan te bevelen dat de deelnemers 1 of 2 'proef cliënten' hebben om het geleerde in praktische zin, dus ervarend, te oefenen.

Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen,
Haptotherapeuten en andere Werkers in gezondheidszorg, onderwijs en begeleiding in het bezit van een HBO opleiding.
6
Nee
95
Hoofdniveau
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieWinsum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntroductieworkshop TBT

Tijd10:00 - 17:00
LocatieWinsum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntroductieworkshop TBT

Tijd10:00 - 17:00
LocatieWinsum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntroductieworkshop TBT

Tijd10:00 - 17:00
LocatieWinsum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntroductieworkshop TBT

Tijd10:00 - 17:00
LocatieWinsum (NL) (Toon kaart)

De opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) is als scholing opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De opleiding TBT is bedoeld voor vaktherapeuten/beeldend die zich willen verdiepen in het haptische/tastzintuiglijke aspect van beeldende therapie en voor professionals die beeldende werkvormen inzetten in hun coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs.
Weakens 7
8831 KP
Winsum
0622251701
Selecteer een bestand aub.