Opleidingen details KNMG Districten
KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling (ID nummer: 402996)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3222-9-2020 t/m 21-9-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.
  • Kennis vergroten over de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (inclusief afwegingskader);
  • Bewustwording vergroten onder artsen over de problematiek van mensenhandel en ouderenmishandeling.
  • Kennis van artsen vergroten m.b.t. het herkennen van signalen van mensenhandel (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering).
  • Artsen handvatten te geven hoe te handelen bij vermoedens van mensenhandel.
    Effectieve signalering maakt dat slachtoffers beter worden herkend en doorverwezen; ze krijgen betere hulp en kunnen aanspraak maken op hun rechten. Ook draagt signalering bij aan het zichtbaar maken van mensenhandel in Nederland en het opsporen van de uitbuiters.
  • Kennis vergroten van artsen m.b.t. het herkennen van signalen van oudermishandeling.
  • Artsen handvatten te geven hoe te handelen bij vermoedens van ouderenmishandeling.
    Een zo’n breed mogelijk draagvlak voor de signalerende taak van (huis-) artsen (en andere medische professionals) te creëren.
(Meerdaagse) Nascholing
0
De bijeenkomsten worden mede gefinancierd vanuit een subsidie van VWS (toegekend aan Comensha; dit betreft de personele inzet Comensha. En de rest van het bedrag wordt gefinancierd door de KNMG-districten.
Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDistrict Utrecht

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDistrict ZO Brabant

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDiverse data middels webinar vorm

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDiverse data middels webinar vorm

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDiverse data middels webinar vorm

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDiverse data middels webinar vorm

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDiverse data middels webinar vorm

Tijd19:00 - 21:00
Locatie
OpmerkingenDiverse data middels webinar vorm

   

Postbus 20051
3502 LB
UTRECHT
0884404216