Opleidingen details Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Webinar "Coachen van professionals" (ID nummer: 402985)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie228-9-2020 t/m 27-9-2023
K&J/OG opleiding - overige taken128-9-2020 t/m 27-9-2023

De bijeenkomst draait om het coachen van professionals, ofwel het begeleiden van collega’s.

In de bijeenkomst staan we stil bij vragen: Wat is coaching? Coachen of adviseren: hoe bepaal je als orthopedagoog je rol? Hoe geef je inhoud en vorm aan je coachende houding?  

De leerdoelen en werkvormen van de avond:

Basiskenmerken van coaching herkennen. Coaching is een breed begrip en er zijn coaches in allerlei soorten en voor diverse doelgroepen. Aan de hand van twee definities bekijken we wat kenmerkend is voor het coachen binnen de werkvelden van de (ortho)pedagogiek en het onderwijs. Aan de hand van casuïstiek maken we onderscheid tussen coachen en adviseren. Daarnaast discussiëren we op basis van eigen voorbeelden welke vragen van een collega zich lenen voor een coachende rol en welke voor een adviserende rol.

Analyseren hoe je een veilige werkrelatie aangaat met een collega. Aan de hand van de definities van coaching en de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci discussiëren we wat je als orthopedagoog juist wel en niet doet bij het coachen van een collega.   

Coachvaardigheden herkennen en toepassen in een coachgesprek. Aan de hand van het GROW model bekijken we wat de stappen in een coachtraject zijn. Per stap bespreken we welke vragen of middelen je als coach kunt gebruiken. Daarna ga je in tweetallen in een breakout sessie een coachgesprek sparren over een vraagstuk uit je eigen praktijk. Na het coachgesprek is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

uitsluitend academici
Workshop
 Inleidend
10
100
ja
€7,50 voor NVO-leden, €15 voor niet-leden.
2
Geen toetsing
Afgestudeerd basis-orthopedagoog
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd19:00 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Beroepsvereniging van academisch opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. Overwegend werkzaam in het onderwijs, de jeugdzorg, de (geestelijke) gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.

Catharijnesingel 47
3511 GC
Utrecht
030-2322407
Selecteer een bestand aub.