Opleidingen details SCEM Conference Services / Education Permanente

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

suicidepreventie bij jongeren (ID nummer: 402983)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie66-10-2020 t/m 5-10-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1,56-10-2020 t/m 5-10-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,56-10-2020 t/m 5-10-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,56-10-2020 t/m 5-10-2021
Elke week overlijdt een jongere door zelfdoding. Hoe kunnen we tijdig herkennen dat jongeren
flink in de knoop zitten? Op welke signalen moeten we letten? En hoe kunnen we ervoor zorgen
dat jongeren met suïcidale gedachten veilig hun verhaal kunnen doen? Essentiële vragen die deze
dag aan bod komen.
Driekwart van de psychische stoornissen begint vóór het 24ste jaar, en de helft al vóór het 14e
jaar. Het is daarom zaak er op tijd bij te zijn; vroegtijdige signalering en behandeling kunnen
levensreddend zijn. Wat dat betreft is er nog veel te verbeteren. Niet alle jongeren die worstelen met
problemen zijn goed in beeld. Sommigen raken verstrikt in de zorg en krijgen niet de juiste hulp, of
belanden op een wachtlijst waardoor hulp soms te laat komt. En als jongeren 18 jaar zijn geworden,
raken ze hun vaste behandelaar kwijt en moeten ze zich melden bij de volwassenenpsychiatrie. Hoe
kunnen we deze obstakels voor goede, effectieve hulp uit de weg ruimen?
Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek gedaan naar de achtergrond van invloedrijke
factoren op zelfdoding onder jongeren. Wat hebben we hiervan geleerd? Welke kenmerkende
patronen zijn er vast te stellen bij o.a. adolescentieproblematiek, seksuele identiteit en de
invloed van sociale media games en series. Welke signalen en gebeurtenissen zijn er in de laatste
periode voor het overlijden?
Jongeren met suïcidale gedachten moeten herkend en gehoord worden.
Dat kan als school en jeugdzorg beter samenwerken,
tijdig signalen herkennen die op suïcidaliteit wijzen, en
beter luisteren naar ouders. Dat klinkt eenvoudig,
maar hoe doe je dat als hulpverleners goed? Welke
rol heb je? Hoe signaleer je problemen? Waar stopt
jouw verantwoordelijkheid? Een dag over deze
urgente en lastige problematiek.

1.Inzicht krijgen in zelfdoding onder jongeren in Nederland door kennis te nemen van belangrijke risicofactoren, kenmerkende patronen en nieuwe fenomenen.
2. Begrijpen welke aanpak en maatregelen nodig zijn om suïcidepreventie onder jongeren in Nederland te verbeteren
3. Herkenning van depressie bij suïcidale jongeren en van risicofactoren en beschermende factoren bij het inschatten van de ernst van de suïcidaliteit
4. Zicht op en handvatten krijgen voor pre- en postventie en de rol van het onderwijs
5. Rol van transitiepoli’s en waarom laagdrempelige initiatieven van belang zijn bij suicidepreventie
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Symposium
 Verdiepend
50
150
ja
239
5
Geen toetsing, wel evaluatie
geen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

SCEM / Education Permanente organiseert onafhankelijke nascholingen binnen de totale gezondheidszorg.

Kerkstraat 21
4196 AA
Tricht
Postbus 21
4196 ZG
Tricht
(0345) 57 66 42
Selecteer een bestand aub.