Opleidingen details Lingeland Psychologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Schemagerichte therapie in de BGGZ (ID nummer: 402980)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Door de veranderingen in de zorg komt zwaardere problematiek in de Basisgeneralistische GGZ terecht. Het behandelen van (milde) persoonlijkheidsproblematiek is daardoor niet meer voorbehouden aan de Specialistische GGZ, maar roept wel de vraag op wat haalbaar is binnen de beperkte behandelduur van de BGGZ. Het kunnen toepassen van kortdurende schematherapie vereist gedegen kennis en kunde op het gebied van de schematherapie, enerzijds om de haalbaarheid van kortdurende schematherapie goed te kunnen inschatten, anderzijds om schematherapie in verkorte vorm goed te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat dit slechts losse technieken zijn die aan een cognitief gedragstherapeutische behandeling worden toegevoegd. In de cursus wordt dan ook ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

 

Het betreft een 25-uurs basiscursus Schematherapie, waarin het gehele schematherapeutische proces aan bod komt zoals dit is ontwikkeld voor de behandeling van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. De cursus richt zich inhoudelijk op het verkrijgen en verdiepen van kennis van de schematheorie, evenals kennis en vaardigheden op het gebied van de schematherapeutische technieken. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan de toepassingen hiervan binnen kortdurende behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

 

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om een schematherapeutisch traject vorm te geven en uit te voeren, zowel als langdurend intensief traject als in de vorm van kortdurende behandeling.

 

Na afloop van de cursus kan de cursist:

 • Inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is, met specifieke aandacht voor indicatiestelling binnen de BGGZ
 • Schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren
 • Een casusconceptualisatie opstellen en functie- en betekenisanalyses toepassen binnen de (kortdurende) schematherapie
 • Psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s / modi van de cliënt
 • De verschillende schemamodimodellen toepassen in de praktijk, met name cluster C
 • Een schematherapeutisch behandelplan opstellen, met name bij persoonlijkheidsproblematiek in de BGGZ
 • De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema's)
 • Experiëntiële technieken toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
 • Cognitieve technieken toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
 • Gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
 • Eigen schema’s en modi herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie
Beroepsgroep
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
14
ja
1150
25
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:15
Locatie
OpmerkingenUtrecht

Tijd10:00 - 17:15
Locatie
OpmerkingenIncompany

Lingeland Psychologie is een praktijk voor opleiding, supervisie en leertherapie. De docent, Fieke Bosma, organiseert cursussen op het gebied van schematherapie (ook incompany) en geeft les voor organisaties als Forta en het EFP. De diverse curssussen zijn gericht op toepassing van schematherapie in de reguliere specialistische ggz, maar ook in de forensische psychiatrie, verslavingzorg en basis ggz.

Groeneweg 60
4197 HH
Buurmalsen
0620090773
Selecteer een bestand aub.