Opleidingen details RINO Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Systeem en Trauma (ID nummer: 402846)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3826-2-2021 t/m 25-2-2024
K&J/OG opleiding - behandeling 3026-2-2021 t/m 25-2-2024
K&J/OG opleiding - diagnostiek626-2-2021 t/m 25-2-2024
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie2826-2-2021 t/m 25-2-2024
K&J/OG opleiding - overige taken226-2-2021 t/m 25-2-2024

Deze 40 uur durende specialistische cursus biedt een verkenning in het complexe veld van
trauma en systeemtherapie. Uiteraard worden verschillende ziens- en benaderingswijzen
gepresenteerd. Het is een start om zicht te krijgen op de complexe invloed van trauma’s op
systemen, om nieuwsgierig te zijn naar signalen, om woorden te geven aan datgene wat niet
gezegd mag worden, om overeenstemming te krijgen over wat er aan de hand is en wat er zou
moeten gebeuren, om een behandelcontext te creëren, om verschillende interventies zowel op
individueel als op systeemniveau voor te leggen en uit te voeren. Verschillende aspecten
komen aanbod: het creëren van een veilige context, signaleren, woorden geven, het hanteren
van de persoonlijke en relationele stress (stabiliseren), onderzoeken en toe-eigenen,
herstructureren en herstel, consolidatie, een nieuw verhaal en herstel. Het gaat in de eerste
plaats om het creëren van een veilig werkkader. Bij dit werkkader is de organisatorische context
essentieel. Trauma’s roepen heftige gevoelens op bij alle participanten. In dit opzicht is een
samenhangende context van de organisatie of bij samenwerking van organisaties cruciaal voor
het slagen van een behandeling. Het hanteren van parallelprocessen is in dit licht
vanzelfsprekend. De onderhavige syllabus betreft de specialistische cursus, ontwikkeld door Jan Baars, wordt
met zijn instemming gebruikt en is op onderdelen (dag 4 en 5) aangepast.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
6
14
ja
Incompany
40
toetsing en evaluatie
Het omgaan met trauma’s in systemen hoort bij het vak en het specialisme van de systeemtherapeut. Een door de NVRG erkende Technisch Theoretische Hoofdcursus Systeemtherapie vormt de vooropleidingseis en de grondslag voor deze verdieping in dit thema.
Door deze vooropleidingseis zijn de deelnemers bekend met het systemische begrippenkader en de daarbij horende uitgangspunten. De deelnemers worden verondersteld om de basale houding van ‘meerzijdige partijdigheid’ en interventies als ‘circulair interview’, het relationeel maken van problemen, het herkaderen, enactment, enz. vorm kunnen geven.

Het is raadzaam om in het kader van het “NVRG-traject” om na deze cursus middels specifieke supervisie en verdiepende workshops dit complexe deel van het vak eigen te maken.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieHeerlen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.