Opleidingen details Rino Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Schematherapie deel 2 (ID nummer: 402814)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Schematherapie gaat ervan uit dat ieder mens in zijn jeugd schema’s vormt over de werkelijkheid. Een schema is een kennisstructuur, ontstaan in de (vroege) jeugd, die zich uit in bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten. Iedereen vormt schema’s over zichzelf, anderen en de wereld, maar bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn deze schema’s disfunctioneel, eenzijdig en niet makkelijk vatbaar voor verandering.

Young beschrijft achttien verschillende schema’s en drie copingstrategieën. Wanneer (verschillende) schema’s en copingstrategieën actief worden, wordt de toestand waarin we ons dan bevinden ook wel een modus genoemd. Bij patiënten zijn deze schema’s en modi disfunctioneel.

Het begrijpen en vervolgens beïnvloeden van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
6
18
ja
600
30
toetsing en evaluatie
Om aan deze module te kunnen deelnemen dient tevens de Basismodule Cognitieve gedragstherapie (100 uur) en de vervolgmodule Schematherapie deel 1 (30 uur) met succes te zijn afgerond. Het heeft de sterke voorkeur als ook de module Cognitieve therapie (50 uur) reeds is gevolgd.
Het is verder van belang dat deelnemers enige jaren ervaring hebben in de GGZ en met het werken met cliƫnten met persoonlijkheidspathologie.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:30
Locatie Eindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWe hebben dispensatie gekregen van de VGCT

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.