Opleidingen details Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding supervisoren NIFP (ID nummer: 402631)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3225-9-2020 t/m 24-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 5,525-9-2020 t/m 24-9-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek5,525-9-2020 t/m 24-9-2023
K&J/OG opleiding - overige taken525-9-2020 t/m 24-9-2023

In deze opleiding voor supervisoren leren de deelnemers hoe ze in een combinatie van werkbegeleiding en supervisie in engere zin, beginnend rapporteurs Pro Justitia kunnen begeleiden in het leren maken van een kwalitatief goed onderzoek en rapport Pro Justitia

Vanuit de rol van werkbegeleider wordt de rapporteur in opleiding geleerd 'hoe een goed rapport moet worden uitgebracht'. de rapporteur moet over noodzakelijke kennis en vaardigheden gaan beschiken, door het 'doen'in de praktijk en met behulp van begeleiding die gericht is op het verbeteren van de praktijk. Bij de werkbegeleiding staat de ingebrachte casus centraal.

Vanuit de rol van supervisor leer de rapporteur in opleiding kritisch na te denken en het eigen handelen waar nodig is bij te sturen om uiteindelijk een zelfstandige rapporteur te kunnen worden. Het gaat om het vormgeven aan autonome leerprocessen. Bevorderen van zelfstandige reflectie en attitudevorming zijn doelen die vanuit de rol van supervisor worden nagestreefd. Niet de casus net het uit te brengen rapport staan centraal, maar de focus is gericht op de vorming van de professional, met aandacht voor diens persoonlijk leerproces. Supervisie vindt in het kader van beroepsregistratie plaats in een fase op weg naar registerniveau (verwerven vakbekwaamheid).

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
12
ja
2500
30
Geen toetsing, wel evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Supervisor OG-verlengingsdossier
Tijd9:00 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het NIFP is een kennisorganisatie op het gebied van forensische psychologie en psychiatrie.

Herman Gorterstraat 5
3511SW
Utrecht
088-0710250
Selecteer een bestand aub.