Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie met speciale aandacht voor kind en jeugd 2020 - 2021 (ID nummer: 402599)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1009-10-2020 t/m 8-10-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 809-10-2020 t/m 8-10-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek209-10-2020 t/m 8-10-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie759-10-2020 t/m 8-10-2021

De cursus gaat uit van behandelingen gebaseerd op de individu specifieke analyses en de leertheoretische principes van de cognitieve gedragstherapie. Maar eveneens is er veel aandacht voor de effectief gebleken protocollaire behandelingen (evidence-based). Op basis van deze elkaar aanvullende sporen wordt beoogd dat de cursist aan het eind van de cursus de kennis en vaardigheden heeft verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van gemiddelde zwaarte te kunnen uit voeren. Het accent ligt hierbij op de interventies voor kinderen en jeugdigen, maar er is ook aandacht voor interventies bij volwassenen.Het uiteindelijke doel is dat de cursist aan het eind van de basiscursus in staat is om cognitieve gedragstherapieën van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie naar behoren uit te kunnen voeren.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
11
18
ja
3495
100
toetsing en evaluatie
NVT
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
Locatie Assen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien nodig, wordt deze cursus (deels) omgezet naar een digitale variant.

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.