Opleidingen details Onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten (ID nummer: 402561)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Op basis van wetenschappelijke studies en de reeds goed geëvalueerde Affect Regulatie Training voor volwassenen werd aan de Universiteit Gent een nieuw protocol ontwikkeld dat focust op het stimuleren van emotieregulatie vaardigheden bij kinderen en adolescenten. Emotieregulatie is als transdiagnostisch mechanisme betrokken bij verschillende vormen van psychopathologie. Dit maakt het huidige protocol ruim inzetbaar in de klinisch praktijk. Het doel van deze nascholing is het opleiden van klinisch hulpverleners in het programma. Hierbij wordt er gefocust op wanneer het protocol wordt toegepast (indicatiestelling, inclusie en doelen), de inhoud van het protocol, de toepassingen van deze inhoud en het bespreken van mogelijke valkuilen/hindernissen. De inhoud bestaat uit zeven belangrijke emotieregulatie vaardigheden, namelijk ontspannen, bewust worden van emoties, aanvaarden van emoties, zichzelf op een liefdevolle manier ondersteunen, het analyseren van een situatie en het actief veranderen van een emotie. In deze cursus wordt de rationale, theoretische achtergrond en specifieke toepassing van elke vaardigheid doorlopen, beoefend vanuit hulpverlener- en cliëntperspectief en stil gestaan bij mogelijke valkuilen.

Doelstelling

  • Deelnemers weten wanneer een emotieregulatie training kan worden ingezet
  • Deelnemers kennen de belangrijkste emotieregulatie vaardigheden en bijhorende rationale
  • Deelnemers weten hoe ze deze vaardigheden kunnen aanleren en mogelijke hindernissen kunnen overkomen
academici en HBO-ers
Workshop
 Verdiepend
7
15
ja
200€
8
Geen toetsing
Universitaire opleiding (psycholoog, orthopedagoog, arts)
Bestand 
Draaiboek_EuREKA.docx201 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 18:00
LocatieGent (BE) (Toon kaart)
OpmerkingenDe nascholing bestaat uit een theoretische presentatie (op afstand) en een praktische opleiding (1 live dag)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEmmen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe nascholing bestaat uit een theoretische presentatie (op afstand) en een praktische opleiding (1 live dag)

Universiteit 

Henri Dunantlaan 2
9000
Gent
+329/264.64.12
Selecteer een bestand aub.