Opleidingen details FORTIOR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking - stap 1 (ID nummer: 402556)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd526-3-2021 t/m 25-3-2022

In het dagelijks leven krijgen mensen heel wat zintuiglijke informatie te verwerken. Dit is informatie uit de omgeving maar ook uit het lichaam zelf. Deze informatie komt binnen via onze zintuigen en wordt in het zenuwstelsel zo verwerkt dat iemand adequaat kan reageren op zijn omgeving. Als de sensorische informatieverwerking minder soepel verloopt, zoals bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking, reageert men vaak met ander – en soms ongewenst – gedrag.

Professionals staan er niet altijd bij stil dat sensorische informatieverwerking gedrag sterk kan beïnvloeden en kan leiden tot bijzonder en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het is soms nodig anders naar het gedrag van cliënten te kijken: Hoe komt het dat de cliënt gaat slaan? Wat maakt dat deze cliënt steeds in beweging is? Waarom keert deze cliënt zich van mij af? In deze studiedag leer je naar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking te kijken vanuit het perspectief van de sensorische informatieverwerking.

Deze inleidende studiedag heeft tot doel om professionals (zoals logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen), die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking, kennis te laten maken met het begrip Sensorische Informatieverwerking. Welke problemen kunnen mensen met een verstandelijke beperking hebben in hun sensorische informatieverwerking en wat kunnen professionals doen om cliënten hierbij te ondersteunen?

Leerdoelen:

Na afloop van de training:

  • Weet de deelnemer wat sensorische informatieverwerking is.
  • Weet de deelnemer hoe sensorische informatieverwerking de emoties beïnvloedt.
  • Kan de deelnemer SI-problemen bij een cliënt herkennen.
  • Weet de deelnemer wat het zintuiglijk activiteitenprofiel is en wat je er mee kunt doen.
  • Kent de deelnemer een aantal basale tips en tricks die ze bij hun cliënt kunnen uitvoeren om het leven met sensorische informatieverwerkingsproblemen dragelijker te maken.
vak- en speltherapeuten
6
Nee
0
nvt
235
inclusief thee, koffie en lunch
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

FORTIOR biedt scholing aan op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking. Het bureau doet dat door het aanbieden van studiedagen die verzorgd worden door specialisten op het terrein van een bepaalde onderzoeks- of behandelmethode.

Buurkerkhof 9
3511 KC
Utrecht
06 40172907
Selecteer een bestand aub.