Opleidingen details Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Nascholing ’Expert valpreventie bij ouderen’ (ID nummer: 402480)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch71-9-2020 t/m 31-12-2020

Deze nascholing is bedoeld voor alle experten valpreventie die de opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen', georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, hebben gevolgd en het getuigschrift hiervoor hebben behaald en deel uitmaken van het expertennetwerk valpreventie. Tijdens deze nascholing krijgen de deelnemers meer toelichting over hoe te streven naar een fixatiearme zorg. Bovendien worden ervaringen rond de functie als expert valpreventie binnen het netwerk met elkaar uitgewisseld.

mevr. Julie Meurrens, prof. dr. Koen Milisen, dr. Kristien Scheepmans, mevr. Sien Valy
3,5
0
 
Tijd9:00 - 12:30
Locatie

Het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Vlaanderen, met een verscheidenheid aan expertise in het kader van val-en fractuurpreventie bij thuiswonende ouderen en ouderen in een woonzorgcentrum.
De opdrachten van het EVV situeren zich binnen vier resultaatsgebieden, nl.
Resultaatsgebied 1: informatie, documentatie en advies
Resultaatsgebied 2: de ontwikkeling van methodieken
Resultaatsgebied 3: disseminatie van methodieken
Resultaatsgebied 4: de ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering

Kapucijnenvoer 35, bus d
3000
Leuven
016 32 00 51 - Bestelbonnummer: 4501246039
Selecteer een bestand aub.