Opleidingen details Accare Opleidingen

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie met een accent op werken met kinderen en jeugdigen 2020/2021 (ID nummer: 402468)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Algemene Leerdoelen

Bij iedere cursusbijeenkomst worden heel specifiek de doelen met betrekking tot kennis, vaardigheden en attitude vermeld (zie programma/draaiboek per bijeenkomst, paragraaf 15).

Deze ‘doelen per bijeenkomst’ dienen uiteraard een goede concretisering/ operationalisering te vormen van de meer algemene (overkoepelende) doelstellingen van de (Basis- en) Vervolgcursus CGT. In het volgende draaiboek zal een en ander gerelateerd worden aan ondertussen gereedgekomen competentieprofiel. Vooralsnog geldt:

Einddoel/perspectief

Het uiteindelijke doel is dus dat de cursist aan het eind van de vervolgcursus in staat is om cognitieve gedragstherapieën naar behoren uit te kunnen voeren. Uiteraard speelt  de op dit moment gaande zijnde Supervisie een zeer grote rol bij het geoptimaliseerd bereiken van deze doelstelling. Om het einddoel binnen de horizon te krijgen, gelden voor onderhavige cursus de volgende algemene doelen met betrekking tot kennis, vaardigheden, en attitude.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
18
18
ja
3595
104
toetsing en evaluatie
CRKBO
Het gevolgd hebben van een Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 17:00
Locatie Assen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZo nodig zal de training op afstand plaats vinden

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.