Opleidingen details De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

3-daagse cursus ’behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie’ (ID nummer: 402429)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Deze 3-daagse cursus is bedoeld voor EMDR-therapeuten die (willen gaan) werken met adolescenten en/of volwassenen die lijden onder de gevolgen van type 3 trauma. Cursisten leren op een zorgvuldige manier traumabehandeling toe te passen bij cliënten met de volgende problematiek : (complexe) PTSS met dissociatieve symptomen, dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek. Basiskennis over de gevolgen van traumatisering in de vroege jeugd, over (structurele) dissociatie en over diagnostiek van bovengenoemde stoornissen wordt bekend verondersteld. De boodschap is dat ook de ernstig en vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten met dissociatieve en comorbide stoornissen in aanmerking kunnen komen voor traumabehandeling middels EMDR en dat de resultaten hiervan veelbelovend zijn. Er wordt aangeraden om planmatig en doelgericht te werken en de behandeldruk redelijk hoog te houden. Tegelijkertijd is dat alleen haalbaar wanneer de problematiek goed begrepen en erkend wordt.                              De 1e dag start met een theoretische inleiding over type 3 trauma, dissociatie en de behandeling, waarbij de 5 grondslagen voor behandeling worden toegelicht (handelingspsychologie, gehechtheidstheorie, leertheorie, theorie van structurele dissociatie van de persoonlijkheid, en neurobiologische kennis). De stand van wetenschap en praktijk en alternatieve visies en methodieken komen kort aan de orde. Vervolgens leren cursisten psycho-educatie te geven en welk werk in deze 1e fase ter voorbereiding op traumaverwerking verzet moet worden. Denk aan coping met PTSS-symptomen en met dissociatieve symptomen, vaardigheden training, en interne samenwerking (en aansturing) stimuleren bij cliënten met dissociatieve delen, zodat voldoende integratieve capaciteit ontstaat voor succesvolle traumaverwerking. Hieronder valt ook het onder controle krijgen van zelfdestructief gedrag. Verschillende EMDR-technieken welke ingezet kunnen worden in deze 1e fase komen aan bod.                                         De 2e dag gaat over de 2e fase van trauma-behandeling en start met indicatiestelling en timing gevolgd door wat wat traumaverwerking precies inhoudt en hoe het aan te pakken bij deze doelgroep. De 3e dag gaat over de therapeutische werkrelatie, het verwerken van hechtingstrauma en over wat het vraagt van en betekent voor de therapeut. In de cursus wordt gewerkt met video-opnames van behandelsessies, rollenspelen, interviews met cliënten en praktische opdrachten. 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
15
25
ja
775,- euro incl btw
20,25
toetsing en evaluatie
De cursus is toegankelijk voor EMDR-therapeuten (i.o.) die de vervolgcursus EMDR reeds hebben afgerond.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:30
LocatiePutten (NL) (Toon kaart)

Mariëtte Groenendijk is klinisch psycholoog/(kinder- en jeugd)psychotherapeut en EMDR-practitioner/supervisor  en werkzaam binnen de eigen praktijk De Binnenkijk. De Binnenkijk is een praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie in Ermelo. Vanuit De Binnenkijk wordt ook bijscholing georganiseerd op het gebied van traumabehandeling na vroegkinderlijke chronische traumatisering en van dissociatieve stoornissen (door Mariëtte Groenendijk) en op het gebied van psychodiagnostiek van psychoses en schizofrenie-spectrumstoornissen (door collega Meinte Vollema). 

De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en supervisie Gezondheidscentrum De Witte Pauw Kerklaan 1
3851JV
Ermelo
0610658045
Selecteer een bestand aub.