Opleidingen details SeeTrue Mindfulness

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT basisopleiding (ID nummer: 402394)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4014-9-2020 t/m 13-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1514-9-2020 t/m 13-9-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek514-9-2020 t/m 13-9-2023

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Het kan toegepast worden bij allerlei psychische klachten en psychiatrische aandoeningen, maar ook gebruikt worden als training voor mensen zonder ernstige psychische klachten. In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde ’randomized controlled trials’ en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT-interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties en stoppen met roken.

In ACT wordt geleerd om:

 • gedachten en gevoelens beter te accepteren en loslaten
 • meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)
 • meer zicht te krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

De doelstellingen van de ACT-basisopleiding bij SeeTrue zijn tweeledig:

 

De deelnemers leren hoe zij de ACT-principes kunnen toepassen in hun professionele beroepspraktijk. De deelnemers leren:

 • de theoretische achtergronden van Acceptance en Commitment Therapy waaronder operante leerprincipes, functioneel contextualisme en Relational Frame Theory (RFT)
 • de basis van functionele diagnostiek en hoe deze aansluit op ACT
 • de opbouw van een ACT interventie en het toepassen hiervan in de eigen beroepspraktijk
 • de verschillende (evidence-based) toepassingsvormen van ACT interventies in de gezondheidszorg
 • de zes kernprocessen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) binnen ACT gebruiken: te bepalen welke van de kernprocessen op welk moment het beste ingezet kunnen worden binnen een hulpverleningstraject
 • experiëntiële oefeningen, concepten en metaforen uit de ACT passend in te zetten binnen de therapeutische setting: te bepalen waar de hulpvrager het meest mee gebaat is in zijn of haar proces

 

Tevens leren deelnemers hoe zij de ACT-principes zelf toe kunnen passen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en goede zelfzorg. Dit is in onze visie een essentieel onderdeel van ACT. De deelnemers leren:

 • vanuit de eigen ervaring en door middel van zelfonderzoek hoe ACT werkt. B.v. wat zijn jouw warden en hindernissen in jouw werk en privé.
 • de mogelijkheden om ACT voor zichzelf toe te passen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en in het proces van de begeleiding of behandeling van cliënten.
 • door middel van ACT meer onbevooroordeeld en open te staan en zo beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt.
 • ruimte te maken voor “overdrachtsverschijnselen” en kritiek en boosheid vanuit de cliënt effectiever te kunnen hanteren. Door ruimte te maken voor de eigen emotionele beleving schept de  therapeut de mogelijkheid flexibeler te reageren en ziet hij of zij ook helderder wat er moet gebeuren en welke interventies passend kunnen zijn.
 • regelmatig stil te staan bij de eigen beleving waardoor sneller opgemerkt wordt als de eigen grenzen onder druk komen te staan. Zo kan overbelasting en burn-out sneller herkend en voorkomen worden.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5 6 7 8
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
950,-
40
toetsing en evaluatie
minimaal afgeronde HBO opleiding
Bestand 
Programma verkort.doc13 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

cursussen voor hulpverleners werkzaam binnen en buiten de GGZ 

Duitsepoort 13 A
6221 VA
Maastricht
043-3020075
Selecteer een bestand aub.