Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Supervisie geven aan gedragswetenschappers (ID nummer: 402345)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3513-11-2020 t/m 12-11-2023
K&J/OG opleiding - overige taken3513-11-2020 t/m 12-11-2023

Postacademische cursus met aandacht voor supervisietraject, de supervisor en interactie tussen supervisor en supervisant Beroepsregistraties zoals de NVO-, NIP-, BIG- en GGZ-registraties zijn belangrijke vormen van professionalisering van gedragswetenschappers. Supervisoren spelen in deze trajecten een belangrijke rol, omdat supervisie een verplicht onderdeel is. Het doel van supervisie is het vergroten van beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de beroepsuitoefening. 
Voor het geven van supervisie zijn beroepservaring en specifieke competenties als supervisor van belang. In deze cursus staan die competenties centraal. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Parallel aan de cursus geef je zelf supervisie. De ervaringen die je hierbij opdoet breng je in tijdens de cursus. Kernthema’s zijn het supervisietraject, de supervisor en de interactie tussen supervisor en supervisant.

Na afloop van deze cursus heb je kennis, vaardigheden en attituden ontwikkeld om supervisie te geven aan gedragswetenschappers.

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
20
ja
1995
34,5
toetsing en evaluatie
Geregistreerde NVO Orthopedagogen-Generalist of gedragswetenschappers uit verwante disciplines die beschikken over minimaal 3.000 uur relevante werkervaring, verspreid over de afgelopen vijf jaar, in de taakgebieden diagnostiek, behandeling, onderwijs, onderzoek of beleid. Hiervan moet u minimaal tweederde deel (2.000 uur) aan diagnostiek en/of behandeling hebben besteed. Voor NVO Orthopedagogen-Generalist geldt dat de werkervaringeis van toepassing is op de periode na opname in het bedoelde register van de NVO.
U moet minimaal 90 uur ervaring hebben in het begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces (supervisie geven, stage- of werkbegeleiding).
Door een beschrijving van een zelf gegeven begeleidingsproces kunt u aantonen dat u een adequate attitude als supervisor hebt.
Voor deelname aan de cursus moet u tijdens de cursus supervisie geven aan ten minste één afgestudeerde orthopedagoog of gedragswetenschapper uit een verwante discipline, eventueel binnen een postdoctoraal registratietraject.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Supervisor OG-verlengingsdossier
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.