Opleidingen details Hogeschool Utrecht / Masteropleiding Physician Assistant

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleidertraining voor PA-opleiders (ID nummer: 402232)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31217-9-2020 t/m 16-9-2021

Inleiding:

Wij verzorgen een tweedaagse training voor medisch specialisten die voor het eerst bij ons (Masteropleiding Physician Assistant aan de Hogeschool Utrecht) een Physician Assistant gaan opleiden. Wij willen onze opleiders ondersteunen bij hun taak de Physician Assistant in opleiding (PAio) op te leiden. Ook zijn Physician Assistants die gaan fungeren als co-opleider welkom in deze training.

Programma tweedaagse opleidertraining:
Dag 1:

 1. Organisatie MPA opleiding/inhoud curriculum
 2. Individueel werkplekcurriculum met EPA’s en een competentiematrix
 3. Werken met een portfolio (EPASS)
 4. Opleiden in de praktijk
 5. Benodigde competenties opleider en opleidingsteam
 6. Begeleiden en beoordelen van de PAio (KPB en OSATS)

Na dag 1 kunt u:

 • EPA’s beschrijven
 • een individueel werkplekcurriculum opstellen
 • klinische leermomenten herkennen
 • de PAio effectieve feedback geven
 • de PAio beoordelen en feedback geven aan de hand van een KPB en/ of OSATS

 

Dag 2:

 1. Visie op leren van volwassenen
 2. Bespreken voortgang en ontwikkeling
 3. Gebruik maken van portfolio tijdens voortgangsgesprek
 4. Beoordelen van en sturen op professioneel gedrag (MSF)
 5. Werken naar bekwaamverklaringen

Na dag 2 kunt u:

 • het portfolio van de student effectief gebruiken om de professionele ontwikkeling van de student te beoordelen
 • een voortgangsgesprek structureren en voeren
 • de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude van de PA in opleiding beoordelen en bepalen op welk moment de PA bekwaam genoeg is om gedelegeerde taken zelfstandig en veilig uit te voeren


Gebruikte werkvormen:

http://Zelfevaluatie competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep

- Trainen geven feedback volgens Pendleton Rules (oefening en rollenspel)
- Toetsen kennis, vaardigheden en attitude – hoe doe je dat? (theorie)
- Valkuilen bij invullen van KPB en OSATS wordt besproken (video en oefening)
- Oefenen van bespreken van beoordelingen met de PAio (rollenspel)
- De PAio helpen SMART leerdoelen te formuleren (oefening)
- Gebruiken van portfolio (oefening)
- Benutten leermomenten in de praktijk (voorbeelden en oefening)
- Maken van agenda en voeren van voortgangsgesprek (oefening en rollenspel)
- MSF (theorie en instructie gebruik)

-Intervisie (oefening)

 

Er is ruimte voor combinatie van kennisoverdracht en aanleren en trainen van vaardigheden.
De opleiders maken vooraf huiswerk en worden beide trainingsdagen verwacht.

Maximum aantal deelnemers per keer: 15

Afhankelijk van ervaring en voorkennis van de deelnemers vinden onderdelen van het programma plenair ingevuld en gaan deelnemers in groepjes uiteen. Bij de meer ervaren deelnemers ligt de nadruk op uitwisselen van ervaringen/intervisie en bij beginnend opleiders zullen delen uit het Teach The Teacher programma worden aangeboden.
De training wordt gegeven door twee trainers (docenten PA team). Alle docenten van het PA team zijn arts en de trainers hebben ruime praktijkervaring in het begeleiden van PAio's en  hun opleiders.
 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Wij bieden deze tweedaagse training voor onze PA-opleiders gratis aan.
Geen open inschrijving, de doelgroep is de opleiders van MPA studenten van de Hogeschool Utrecht uit cohort 2020.
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGezien Covid-19 maatregelen kunnen wij schakelen naar digitaal aanbieden van het programma in onze digitale leeromgeving (incl breakout rooms voor de verschillende werkvormen).
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Opleidertraining dag 1 630-09-202009:00 - 17:00
Opleidertraining dag 2 627-01-202109:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGezien Covid-19 maatregelen kunnen wij schakelen naar digitaal aanbieden van het programma in onze digitale leeromgeving (incl breakout rooms voor de verschillende werkvormen).
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Opleidertraining dag 1 625-09-202009:00 - 17:00
Opleidertraining dag 2 622-01-202109:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGezien Covid-19 maatregelen kunnen wij schakelen naar digitaal aanbieden van het programma in onze digitale leeromgeving (incl breakout rooms voor de verschillende werkvormen).
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Opleidertraining dag 1 617-09-20209:00 - 17:00
Opleidertraining dag 2 614-01-202109:00 - 17:00

De opleiding tot Master Physician Assistant is één van de masters binnen de faculteitgezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht en is een vervolgopleiding voor hbo-opgeleide professionals in de gezondheidszorg, die beschikken over ten minste 2 jaar relevante klinische ervaring.
 

Faculteit Gezondheidszorg Heidelberglaan 7
3584 CS
Utrecht
Postbus 12011
3508 AD
Utrecht
0884815304
Selecteer een bestand aub.