Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus psychopathologie en het passend onderwijs (ID nummer: 401887)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie218-2-2021 t/m 7-2-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 58-2-2021 t/m 7-2-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek168-2-2021 t/m 7-2-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie218-2-2021 t/m 7-2-2022

In deze cursus staat de diagnostiek van ernstige problemen van kinderen in het onderwijs centraal. Dit in relatie tot de toewijzing van extra onderwijsondersteuning, het ontwikkelingsprofiel en de bepaling van toelaatbaarheid tot het S(V)O. De nadruk ligt op psychopathologie die we vaak vinden bij kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte (in het regulier- en speciaal onderwijs) zoals ontwikkelingsstoornissen, internaliserende- en externaliserende gedragsstoornissen en verstandelijke beperkingen (eerder beschreven als problematiek van cluster 2, 3,en 4).

Er is aandacht voor algemene beeldvorming van stoornissen, differentiaaldiagnoses en de plaats hiervan in het diagnostisch proces. Het model van de HGD is het uitgangspunt van de diagnostiek. Inbreng en beoordeling van eigen casuïstiek is een belangrijk onderdeel van de cursus.  

Na afloop van deze cursus:

  1. heb je een goed overzicht van de psychopathologie van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.
  2. ben je op de hoogte van het gebruiken van de laatste ontwikkelingen rondom Passend onderwijs en de implicaties voor diagnostiek door gedragswetenschappers
  3. kun je bij leerlingen met een ernstige ontwikkelings-, emotionele of gedragsproblematiek aangeven welke ondersteuningsvorm of behandelingsmethodiek binnen de schoolse situatie passend zou kunnen zijn

https://pao.nl/cursus-psychopathologie-en-het-passend-onderwijs/

 

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
16
ja
965
21
toetsing en evaluatie
Doelgroep: Psychologen en pedagogen. De cursus is primair gericht op gedragswetenschappers die werken in of ten behoeve van het onderwijs. Andere geïnteresseerden, zoals gedragsdeskundigen in eerste lijn of GGZ, kunnen ook deelnemen.
Je hebt een academisch diploma in de gedragskundige sector.
Je hebt in jouw dagelijkse praktijk te maken met diagnostiek. Dit kan doordat je zelf onderzoek uitvoert, beoordeeld of dat je onderzoekrapportages van derden verwerkt voor de onderwijspraktijk.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.