Opleidingen details LOGAVAK Opleidingsgroep BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Specialisatie-leergang autismespectrumstoornissen (ID nummer: 401725)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie308-10-2020 t/m 7-10-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 7,58-10-2020 t/m 7-10-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek7,58-10-2020 t/m 7-10-2023

Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk.

Met betrekking tot autisme bestaan verschillende theorieën: de theory-of-mind, de theorie van de centrale coherentie en de theorie van de planning and executive function. Ieder van deze theorieën verklaart een aspect van autisme. Omdat blijkt dat het niet gaat om één plaats in de hersenen waar het anders functioneert met autisme, maar om een anders functioneren van de hersenen als geheel is het nodig om een omvattender kader te bieden. De theorie van het socioschema tracht dat te bieden. Een omvattend kader waarin alle verschillende aspecten van autisme een plaats vinden, van het moeilijk in kunnen schatten van sociale interactie tot en met obsessies. Dit model tracht autisme van binnen uit te begrijpen en biedt handvatten voor diagnostiek en behandeling, maar vooral de dagelijkse praktijk van de opvoeding. In de theorie van het socioschema worden autismespectrumstoornissen geplaatst in een ontwikkelingsperspectief. Het gaat uit van een versnelde en vertraagde ontwikkeling tegelijk.

Ieder mens met autisme vertoont een regenboog aan mentale leeftijden door de dag heen: de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person. Het is niet eenvoudig om alle leeftijden die door de dag heen zich voordoen te onderscheiden en daar het juiste opvoedingsantwoord op te geven.

Er is aandacht voor de DSM-5 en diens problemen en voor het QAP, Quasi Autistisch Patroon. Het maken van het onderscheid aanleg-omgeving bij de ontwikkeling van autisme van groot belang. Het maken van dit onderscheid heeft belangrijke gevolgen voor de hulp en opvoeding. Is een problematiek aanleg-gestuurd, dan zal men meer gericht moeten zijn op een leren omgaan met de problematiek. Is het daarentegen meer omgeving-gestuurd, dan zal de men meer gericht kunnen zijn op het wegnemen van de belemmering die het gedrag in stand houdt. Het heeft directe consequenties voor het praktisch handelen met mensen met autisme.

Deze leergang legt de basis om als specialist werkzaam te zijn met mensen met een autismespectrumstoornis.

Werkvorm
De leergang bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur, verdeeld over vijf dagen. Deze dagdelen worden gebruikt om de stof te verdiepen en er mee vertrouwd te raken. Uitgangspunt is dat een van de boeken (Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief) van te voren gelezen is. Het huiswerk bestaat uit het lezen van het materiaal en uit het oefenen van de theorie in de eigen leef- en werksituatie aan de hand van eenvoudige opdrachten. Het is niet de bedoeling stress te veroorzaken bij deelnemers, maar volledige participatie in luisteren, denken en deelnemen mogelijk te maken! Geen rollenspelen. Het zijn interactieve colleges waar casussen ingebracht kunnen worden en de koppeling vanuit wetenschap naar de praktijk de rode draad is.

Het doel is dat mensen meer inzicht krijgen en vooral er mee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse leven en de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen

Inzicht in de verschillende theorieën met betrekking tot autisme
Inzicht in de verschillende aspecten van autistisch gedrag en de bronnen ervan
Inzicht in de verschillende mentale leeftijden
Vaardigheid in het omgaan met mensen met autismespectrumstoornissen
Handvatten voor de dagelijkse praktijk

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register GGZ-agogenRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
6
22
ja
€1590,-
27,5
Geen toetsing, wel evaluatie
hbo+ werk- en denkniveau
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:15 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Optimaliseren van professioneel denken en handelen door kennisoverdracht: Dat is de opdracht voor de LOGAVAK Opleidingsgroep. LOGAVAK richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van na- en bijscholing via

 • Leergangen
 • Kortlopende cursussen
 • Online colleges en live-stream webinars
 • E-learning

 

LOGAVAK werkt complementair en in samenwerking met

De (na)scholingsactiviteiten worden aangeboden via de eigen site en via verschillende merken:

Centrale opleidingssite: www.logavak.nl

 

 • Onder auspiciën van PICOWO, Psychological Institute for Consultation, Education and Scientific Research : www.delfosacademy.com
 • Cursusaanbod voor de kinderopvang: www.kinderopvangschool.nl
 • Leergangen voor onder meer lokaal beleid en bestuur: www.praktijkleergangen.nl | www.gemeente.academy
 • Voor medici en paramedici: www.artsen.academy | www.verpleegkunde.academy | www.fysiotherapie.academy | www.logopedie.academy | www.ggz.academy
 • Voor jeugdhulp - en zorg: www.jeugdhulp.academy 
 • Voor onderwijs: onderwijs.academy
 • Voor communicatie-opleidingen: www.communicatie.academy
 • Voor conflicthantering en mediation: www.medling.academy

 

 

 

 

Spaklerweg 79
1114AE
Amsterdam-Duivendrecht
12010
1100 AA
AMSTERDAM ZO
020 622 77 95
Selecteer een bestand aub.