Opleidingen details Opleidingsinstituut PPO

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Directe US-Herevaluatietechnieken (ID nummer: 401703)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen420-8-2020 t/m 19-8-2021

In de hedendaagse gedragstherapie is er meer oog voor de impact van leerervaringen op het functioneren. Diverse vormen van psychopathologie zijn (gedeeltelijk) terug te leiden tot (beschadigende) negatieve incidenten. Hoewel de standaard gedragstherapeutische interventies vaak effectief zijn in het behandelen van de daaruitvoortvloeiende klachten kan het tot rust brengen  van deze ervaringen een bijdrage leveren aan de verbetering. Daarbij kan gedacht worden aan de ervaringen die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld (‘trauma’gerelateerde) angststoornissen en (reactieve) stemmingsstoornissen en wellicht zelfs aan persoonlijkheidsstoornissen. Deze studiemiddag gaat over met name de directe herevaluatietechnieken waaronder EMDR, IE en IR maar er zal ook een uitstap gemaakt worden naar indirecte herevaluatietechnieken waaronder Comet. Er zal worden stil gestaan bij de diverse zoekstrategieën om relevante herinneringen te selecteren maar zeker ook bij het fine-tunen van de verschillende technieken. Niet in de laatste plaats wordt gesproken over hoe deze interventies in te passen in een protocollaire behandeling en welke de overwegingen kunnen zijn om dat al dan niet te doen.

Omdat deze bijscholingsmiddag bedoeld is voor CGt docenten, zal naast deze inhoudelijke punten eveneens aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van didactische vaardigheden op het gebied van CGt onderwijs over herevaluatietechnieken.

Leerdoelen:

  • Versterken en uitbreiden van vaardigheden m.b.t. het opstellen van analyses (waarbij de nadruk ligt op referentiele BA’s)
  • Versterken en uitbreiden van vaardigheden m.b.t. specifieke zoekstrategieen naar relevante target-herinneringen en archieven (waaronder ‘floatback’, ‘affectbrug’, opvattingen route (‘rechtsom’).
  • Versterken en uitbreiden van vaardigheden m.b.t. US-herevaluatietechnieken.
  • Verder ontwikkelen van didactische vaardigheden om cursisten te trainen in het werken met US-herevaluatietechnieken.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
8
53
 ja
nvt
4
Geen toetsing, wel evaluatie
Opleider CGT
Hoofdniveau
Supervisorencursus VCGt
Tijd13:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAfhankelijk van de Corona maatregelen kan besloten worden om de cursus online te geven

Opleidingsinstituut PPO

Het Samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Praktijkinstellingen van de Postacademische PSY-Opleidingen verzorgt de beroepsopleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.
De opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met praktijkinstellingen uit de geestelijke gezondheidszorg.

Damsterplein 6
9711 SX
Groningen
Postbus 72
9700 AB
Groningen
0503633000
Selecteer een bestand aub.