Opleidingen details SCEM Conference Services / Education Permanente

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wet forensische zorg (ID nummer: 401650)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie55-11-2020 t/m 4-11-2021
GGZ-professionals krijgen in toenemende mate te maken met de Wet forensische zorg, vooral als ze
werken op gesloten opnameafdelingen, bij FACT-teams, in FPA’s, FPK’s, FPC’s of het gevangeniswezen.
Vanuit het uitgangspunt dat vergelijkbare psychische problematiek noodzaakt tot een vergelijkbare
behandeling zullen forensische patiënten de komende jaren vaker in de GGZ behandeld worden. De
schakelbepaling van artikel 2.3 Wfz maakt het voor de strafrechter mogelijk om in elke fase van het
strafrechtelijk traject een zorgmachtiging als bedoeld in de Wvggz af te geven. Tegelijkertijd kunnen
patiënten uit de reguliere GGZ tijdelijk worden overgeplaatst naar een FPC. De wet- en regelgeving met
betrekking tot dit ‘grensverkeer’ tussen reguliere GGZ en justitiële instellingen is complex en daarom
soms lastig in de praktijk toe te passen.
In deze masterclass wordt een overzicht gegeven van de Wet forensische zorg, met nadruk op de
aspecten die voor professionals in de GGZ van belang zijn. We besteden aandacht aan de knelpunten
in de forensische zorg en de systematiek van inkoop, indicatiestelling en plaatsing. Vervolgens wordt
ingegaan op de samenloop tussen Wfz en Wvggz. Een en ander wordt aan de hand van casuïstiek
toegelicht, zodat u de wetten zelf leert toepassen. Aan de orde komen vragen zoals:
• Wanneer kan een 2.3 Wfz-zorgmachtiging worden afgegeven?
• Welke verschillen zijn er in aanvraag en uitvoering van een 2.3 Wfz-zorgmachtiging ten opzichte van
een ‘gewone’ zorgmachtiging-Wvggz?
• Welke regels gelden voor reguliere GGZ-patiënten die tijdelijk in een FPC worden geplaatst?
• Welke beperkingen kunnen worden opgelegd aan TBS-patiënten in een Wvggz-accommodatie?
• Hoe verlopen verlof en ontslag?
• Wat geldt voor andere forensische patiënten die in een Wvggz-accommodatie verblijven?
• Welke gegevens mogen worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en rechtbank, OM en reclassering?
• Hoe luidt de regeling met betrekking tot weigerende observandi?
Na deze nascholing hebt u voldoende handvatten om de wetten zelf toe te passen in de praktijk!
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
395
Hoofdniveau
Beleidspsychiatrie
Psychiatrie en Recht
Forensische psychiatrie
Tijd10:00 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

SCEM / Education Permanente organiseert onafhankelijke nascholingen binnen de totale gezondheidszorg.

Kerkstraat 21
4196 AA
Tricht
Postbus 21
4196 ZG
Tricht
(0345) 57 66 42
Selecteer een bestand aub.