Opleidingen details RINO Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Cognitieve Gedragstherapie (basisdeel) (ID nummer: 401528)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

De module is het basisdeel van de basismodule Cognitieve Gedragstherapie die in de GZ-opleiding binnen de Cariben wordt aangeboden. Deelnemers zijn werkzaam op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de BES eilanden. Er zal plaats zijn voor 14 deelnemers die werkzaam zijn op de eilanden. De lessen worden gegeven door 2 verschillende docenten. Bij meer dan 14 deelnemers wordt ervoor gezorgd dat een tweede docent aanwezig zal zijn tijdens de lesdag. Deze docent voldoet aan de vereisten conform het accreditatie reglement.

In de les wordt door en met de hoofddocent Nederlands, Papiaments of Engels gesproken. Ook huiswerk kan in deze talen of in het Spaans worden ingeleverd. Met de gastdocent kan in het Nederlands en Engels worden gecommuniceerd.

Doel is de deelnemer het werken conform het gedragstherapeutisch proces eigen te maken en in de module voldoende stil te staan bij uitdagingen in de praktijk. Zo leest of registreert niet iedere eilandbewoner even gemakkelijk of gemotiveerd. Er is bewust besloten om middels motiverende gespreksvoering uitgebreid stil te staan bij motiveringstechnieken.

Deze module zal verspreid over 4 dagen gegeven van elk 7,5 uur worden gegeven. Deze 30-uurs module heeft een werklast van 75 werkuren totaal, waarvan 45 uur huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten worden tijdens elke ontmoeting besproken. Het betreft eigen casuïstiek dan wel onderling oefenen met eigen inbreng.

Na afloop van de basismodule: 

  • heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid in de CGT manier van denken
  • kan de deelnemer leermodellen toepassen in de eigen praktijk
  • kan de deelnemer het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen
  • kan de deelnemer betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen
  • kan de deelnemer biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen
  • kan de deelnemer op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt in termen van probleemgedrag en de in stand houding ervan
  • kan de deelnemer vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is
  • kan de deelnemer op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten
  • kan de deelnemer een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
18
 ja
600 Euro
30
toetsing en evaluatie
• WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde
• Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
Hoofdniveau
CGt Basis-introductiecrs
Tijd07:30 - 16:00
LocatieBonaire (BQ) (Toon kaart)
OpmerkingenDe module wordt georganiseerd door RINO Zuid bij MHC te Bonaire ihkv de GZ-opleiding Caribisch Nederland

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.