Opleidingen details KinderFocusCentrum Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding tot KinderFocusCoach (ID nummer: 401524)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd5015-9-2020 t/m 14-9-2021

Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen

Kan de verschillende fasen van het focusproces onderscheiden en toepassen.

Kan actief reflecterend spiegelen

Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon helder inschatten

Kan een start maken met het verkennen van Innerlijke kritische processen

Herkend eigen kwaliteiten en valkuilen in het Focussend werken met kinderen

Kan vanuit literatuuronderzoek het Focus proces onderbouwen

Heeft zicht op de 'eigen wijsheid' en zelfsturing  van het lichaam

Kan interventies aanbieden ter versterking van automie en ruimte van de cliënt

Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit.

Kan nonverbale communicatie bevorderen

Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren.

Kan op een structureren en grenzen stellen met behoud van autonomie van het kind.

Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het kind.

Kan interacties tussen kinderen en jeugdigen begeleiding

Heeft zicht op groepsdynamische processen.

Kan uitleg geven over Focusing aan ouders.

Kan een focusproces afronden.

vaktherapeuten of vaktherapeuten in opleiding.
50
Ja
100
reflectie verslagen, casus inbreng

literatuur De Kunst van het luisteren, Marta Stapert,

De kracht van innerlijk luisteren,Erna de Bruin

Handleiding bij het leren focussen en begeleiden, deel 1, Ann Weiser Cornell en Barbara Mw Gavin.
1590
Inclusief boeken, cursusmap materialen, koffie thee en snacks
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Opleiding tot KinderFocusCoach. Een Post HBO opleiding ontwikkeld voor maatschappelijkwerkers, kindertherapeuten, leerkrachten en pedagogische hulpverleners.

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect en het vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de KinderFocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiƫle veranderingen van binnenuit. Focusing, ontwikkeld door Eugene Gendlin, en hoe je dit praktisch kunt toepassen dataat de opleiding centraal.
Hoofdweg 243
8475 CA
Nijeholtpade
Hoofdweg 243
8475 CA
Nijeholtpade
0561-689190
Selecteer een bestand aub.