Opleidingen details Accare Opleidingen

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Training PICS/TTI (ID nummer: 401456)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

PICS staat voor Parent Interview for Child Symtoms.

Dit semigestructureerde interview biedt diagnostische informatie uitsluitend op basis van directe gedragsobservaties door ouders in het dagelijks leven van het kind, met als doel het in kaart brengen van DSM-IV symptomen voor ADHD, ODD en CD (zowel in de school- als in de thuissituatie).

Er wordt gebruikt gemaakt van het protocol Parent Interview for Child Symptoms (Schachar et al; Nederlandse vertaling Brunnekreef e.a.).

TTI staat voor Teacher Telephone Interview.

Dit semigestructureerde telefonisch interview wordt afgenomen door de leerkracht en biedt diagnostische informatie op basis van gedragsobservaties door leerkrachten op school met als doel het in kaart brengen van DSM-IV symptomen voor ADHD, ODD en CD (in de schoolsituatie).

Er wordt gebruikt gemaakt van het protocol Teacher Telephone Interview (Tannock et al; Nederlandse vertaling Groen e.a.).

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
15
20
ja
0
13
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:00
LocatieAssen (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.