Opleidingen details Amsterdam UMC locatie VUmc / Amstel- VUmcAcademie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Complexe situatietraining (CST) (ID nummer: 401380)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2412-11-2020 t/m 11-11-2021

Omschrijving

In de training streven we er naar de deelnemers aan te zetten tot reflectie over het dagelijks werk en de dilemma’s die zich daarin kunnen voordoen. Om dit te verwezenlijken maakt de training gebruik van werkvormen, waarbij volgens gestandaardiseerde methodieken casuïstiek uit de dagelijkse praktijk zal worden besproken. Aandachtspunt zal liggen op reguliere situaties die in het team emoties, fricties en stress hebben opgeroepen en veel hebben gevergd in termen van tijd en energie (buiten de comfortzone). Het analyseren van deze situaties vanuit het perspectief van samenwerking en communicatie kan belangrijke inzichten verschaffen voor de alledaagse praktijk, zowel voor de ontwikkeling van het team als van de individuele leden.

De training komt voort uit bestaande VUmc-trainingen waarin verhelderd wordt wat de invloed van persoonlijke waarden op het gedrag kan zijn, en die inzicht geven in (bestaande) interactiepatronen tussen mensen (in teams). Voor een effectieve en prettige samenwerking en kwaliteit van zorg wordt belang gehecht aan een gezamenlijke visie.

De trainers faciliteren deelnemers bij het formuleren van eigen visies en het ontdekken van praktische handvatten. De opgedane leerervaring kan zowel teamgericht als individueel zijn.

Doordat de deelnemers sterk kunnen variëren in leervoorkeuren, biedt het programma de mogelijkheid om op diverse manieren aan het werk te gaan met reflectie op communicatie en samenwerking. Er is ruimte voor zowel ‘praten over’ als ‘doen’.

Deelnemende teams kunnen tevoren aangeven een eigen dilemma te willen inbrengen, of wat lastige situaties of patronen zijn die ze herkennen op de gebieden van communicatie en samenwerking. Op basis hiervan kan samen met de trainer een keuze gemaakt worden per ronde.

Doel

Het creëren van bewustwording van het belang van goede samenwerking en communicatie voor de kwaliteit van zorg, en het bieden van inzichten en praktische handvatten om deze te verbeteren. Specifiek zullen deze inzichten zich richten op de invloed van persoonlijke visies en overtuigingen op samenwerking binnen een team. De training biedt deelnemers inzicht in mogelijkheden voor (verbetering van) samenwerking en communicatie. 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd09:00 - 13:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCST - Behandeldilemma’s

De Amstel Academie verzorgt paramedische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en bedrijfsopleidingen voor gezondheidszorginstellingen zoals algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en instellingen voor thuiszorg. Bedrijfsopleidingen, die ondergebracht zijn in het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering, zijn gericht op medewerkers werkzaam op alle niveaus, al dan niet betrokken bij de directe patiëntenzorg.

VUmc Medische Faculteit Van der Boechorststraat 7 -H0 1081 BT Amsterdam
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
0204445084
Selecteer een bestand aub.