Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Supervisie geven aan therapeuten in opleiding (ID nummer: 401266)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek269-3-2021 t/m 8-3-2022
VGCT- Supervisorencursussen - contacturen269-3-2021 t/m 8-3-2022

Het uiteindelijke doel van supervisie is dat cliënten de best mogelijke hulpverlening ontvangen van competente therapeuten. Daarom volgt een therapeut een gedegen opleidingstraject met daarbinnen verantwoorde supervisie. Steeds meer specialistische verenigingen stellen een supervisorentraining verplicht aan hun supervisoren. Supervisie geven is immers niet hetzelfde als het uitvoeren van psychotherapie en vergt specifieke vaardigheden. Uit onderzoek van de VGCT (Peute, 2010) blijkt dat supervisanten tevreden zijn over hun supervisoren, maar dat de onderwijskundige kwaliteiten nog wat te wensen overlaten. In deze supervisorencursus wordt onder andere aandacht besteed aan hoe mensen leren en hoe jij, als supervisor op verschillende manieren het leerproces beïnvloedt.

In deze cursus wordt bij verschillende aspecten van het superviseren stil gestaan. Zo besteed je aandacht aan de hiërarchische relatie met de supervisant en aan het feit dat de supervisie meestal een verplicht onderdeel is van een breder opleidingstraject. Ook vertrouwen en veiligheid die naast het beoordelen met elkaar een delicate balans vormen, zijn aspecten waarop gereflecteerd wordt en waarvoor je handvatten krijgt. Ook word je ervan bewust dat er meerdere supervisiemodellen bestaan en oefen je met het toepassen van meerdere leervormen. Naast de procesmatige kant van het supervisie geven komen ook specifieke inhoudelijke onderdelen van de supervisie aanbod; het maken van een contract, het beoordelen en het stellen van doelen.

Gedurende de cursus maken de cursisten een plan waarin staat welke competenties ze willen ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van een zelfbeoordelingslijst voor supervisoren zoals beschikbaar gesteld door de VGCt. We oefenen in de cursus met elkaar, en buiten de cursus op supervisanten of (als dat niet mogelijk is) met collega's. 

  

Doelstelling (na afloop van deze cursus….)

Heb je zicht op verschillende visies op supervisie

Kun je reflecteren op verschillende processen die zich binnen de supervisierelatie kunnen afspelen

Kun je omgaan met het spanningsveld tussen een veilige leeromgeving creëren en de beoordelende rol van de supervisor

Heb je meer zicht op je eigen vaardigheden als supervisor en heb je een plan gemaakt voor de vaardigheden die je nog wilt ontwikkelen

Heb je geoefend met nieuwe supervisievaardigheden, in ieder geval tijdens de cursus en mogelijk ook in je eigen supervisiepraktijk

Kun je een supervisietraject zowel wat betreft de randvoorwaarden als de inhoud goed vorm geven

                                             

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
12
ja
1095
26
toetsing en evaluatie
CRKBO
Een deelnemer dient minimaal 8 uur per week te werken als therapeut.
Gewenst: Ervaring hebben met begeleiden of kort na de cursus kunnen starten met supervisie zodat je het geleerde in de praktijk kan brengen
Hoofdniveau
Supervisorencursus VCGt
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.