Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs
Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - 100 uur (ID nummer: 401179)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen10026-1-2021 t/m 21-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud
De vervolgcursus cognitieve gedragstherapie is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en bestaat uit 16 bijeenkomsten verdeelt over 3 blokken. In deze bijeenkomsten leren de cursisten effectieve cognitief gedragstherapeutische interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek toe te passen. Uitgangspunt hierbij is dat  individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name HT, FA, BA & DSM) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. Behandelprotocollen voor diverse probleemgebieden worden besproken en in de protocollen gebruikte cognitief gedragstherapeutische methodes geoefend. De cursisten leren de protocollen op basis van analyses op maat te maken.
Met betrekking tot complexe problematiek leren de cursisten werken met leer theoretische benaderingen waarbij de nadruk ligt op het veranderen van disfunctionele fundamentele cognities en schema’s en het versterken van gezonde cognities en schema’s. Cursisten leren een behandelplan aan te passen aan de complexe problematiek en oefenen met interventies die nodig zijn om wezenlijke veranderingen in de persoonlijkheidsstructuur te bewerkstelligen.
Tot slot wordt aandacht besteedt aan de  (eigen) therapeutisch attitude van cursisten binnen de therapeutische relatie. Ze leren de therapeutische relatie te hanteren bij complexe problematiek.

Doel
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om  (onder supervisie)  cognitieve gedragstherapieën (op maat) bij complexe problematiek te kunnen uitvoeren.

 

 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
3250
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
Personen met een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) die een door de VGCT erkende 100 uurs basiscursus CGT afgerond hebben. Gezien de werkwijze binnen de cursus is het noodzakelijk ten tijde van de cursus werkzaam te zijn op het terrein van de GGZ.
Bestand  
Draaiboek Vervolg CGT publiek.pdf8-6-2020 16:07242 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:00 - 16:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 16:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088