Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VIPP-AUTI (ID nummer: 401037)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie431-2-2021 t/m 31-1-2024
K&J/OG opleiding - behandeling 341-2-2021 t/m 31-1-2024
K&J/OG opleiding - diagnostiek71-2-2021 t/m 31-1-2024
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie61-2-2021 t/m 31-1-2024
K&J/OG opleiding - overige taken21-2-2021 t/m 31-1-2024

Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. Volgens een geprotocolleerde handleiding film en bespreek je de ouder-kind interactie tijdens dagelijkse en spelsituaties bij het kind thuis. Samen met ouders ontdek je waarom het kind zich op een bepaalde manier gedraagt en laat je zien welke reactie van de ouder het gedrag van het kind positief beïnvloedt. Zo kun je enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme verbeteren en krijgen ouders vertrouwen in hun eigen opvoedingsvaardigheden.

De interventie is ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst door het UMC Utrecht in samenwerking met de Universiteit Leiden. VIPP-AUTI is gebaseerd op de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978) en de sociaal leren theorie (Bandura, 1962, 1977). De focus van de video-feedback ligt op waarneembare autismekenmerken bij jonge kinderen, waarbij aangetoond is dat de kwaliteit van de ouder-kind interactie van invloed is, zoals aspecten van de spel- en taalontwikkeling, routines en flexibiliteit.

Wat leer je?

Naast de theorie en klinische relevantie van VIPP-AUTI leer je individuele autismekenmerken bij het kind waar te nemen, waaronder:

  • Niveau van spel en motivatie
  • Mate van aandacht delen
  • Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid
  • Wijze van informatie- en prikkelverwerking
  • Uiting van emoties en stereotiep gedrag, mate van rigiditeit

Je leert het gedrag van ouders/verzorgers te analyseren, waaronder:

  • Mate van sensitiviteit, intrusiviteit en inlevingsvermogen
  • Wijze van communiceren en stimuleren

Je bent in staat om een script van competentiegerichte video-feedback te schrijven, passend bij de filmfragmenten en interventieopbouw. Ook kun je passend spelmateriaal gebruiken en informatieve filmopnames maken van ouder-kind interacties. Het effect van de interventie leer je evalueren aan de hand van een logboek van elk huisbezoek en aan het eind maak je een schriftelijk ‘persoonlijk advies’ voor ouders/verzorgers

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
9
10
ja
1.990
42,75
toetsing en evaluatie
Professionals, die werkzaam zijn in de (ambulante) zorg voor jonge kinderen met autisme.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen3 dagen van 9.00 tot 17.00, dag 4 van 9.00 tot 13.00 en 3 supervisiedagen van 9.00 tot 17.00 uur

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.