Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten (ID nummer: 400997)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2725-9-2020 t/m 24-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 2725-9-2020 t/m 24-9-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie725-9-2020 t/m 24-9-2023

Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor luchtigheid in de gesprekken. Oplossingsgericht werken betekent in de eerste plaats: focussen op wat de cliënt voor de problematiek in de plaats wil en op de stappen die hij kan zetten om zijn doel te bereiken. Deze aanpak kan worden toegepast bij uiteenlopende problematiek onder meer bij angst, depressie, agressie, seksueel misbruik, ADHD, crisissituaties en eetproblematiek. Zowel kinderen als volwassenen met een lichte verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij oplossingsgericht werken. In deze vierdaagse cursus maak je uitgebreid kennis met de theorie en praktische toepassingsmogelijkheden van oplossingsgericht werken. Je oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering en je leert hoe je de oplossingsgerichte methodiek kunt aanpassen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ook het oplossingsgericht werken met (teams van) begeleiders komt aan bod.                 
Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • Heb je je kennis vergroot over oplossingsgericht werken
  • Heb je een oplossingsgerichte therapeutische houding ontwikkeld
  • Beschik je over vaardigheden om oplossingsgericht te werken met licht verstandelijk beperkte cliënten
  • Beschik je over vaardigheden om oplossingsgericht te werken met teams van begeleiders en kunnen zij oplossingsgericht werken toepassen in hun werksituatie en combineren met al bestaande vaardigheden
  • Heb je ontdekt hoe oplossingsgericht werken een vorm van gedragstherapie is

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register CliëntondersteunersRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
1330
27
toetsing en evaluatie
Psychologen, orthopedagogen en andere professionals (HBO- of WO-vooropleiding) die werken met licht verstandelijk beperkte cliënten.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.