Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving (ID nummer: 400966)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd366-10-2020 t/m 5-10-2021

In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

Inhoud

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.

De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.

Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.

De cursus is bedoeld voor academisch en (post)HBO geschoolde medewerkers uit VG, GGz, verslavingszorg, forensische zorg, met een ruime praktische werkervaring met cliënten met dubbele of triple problematiek, waaronder:
– gedragswetenschappers (onder meer psychologen, orthopedagogen)
– artsen (onder meer verslavingsartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, psychiaters)
– (para)medisch of sociaal-agogisch op (post) HBO-niveau opgeleide medewerkers (onder meer verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, socio-therapeuten, senior begeleiders, maatschappelijk werkers).
18
Ja
18
Het betreft literatuurstudie van de verplichte literatuur en de volgende opdracht op dag 1:

Extra opdracht:
- Voor deelnemers die vooral in de verslavingszorg werken
Neem een patiënt met LVB en verslaving in gedachten, en beschrijf aan welke criteria van de DSM5 voor intellectual disability (verstandelijke beperking, zie tabel 1) deze patiënt voldoet.
Bedenk dan of je patiënten kent bij wie geen diagnose verstandelijke beperking gesteld is, maar die je in de DSM5 criteria herkent. Beschrijf welke criteria je herkent, en welke je hiervan mogelijk eerder gemist hebt
- Voor deelnemers die vooral in de LVB zorg werken
Neem een cliënt die bekend is met problematisch middelengebruik, en beschrijf aan welke criteria van de DSM5 voor stoornis in het gebruik van middelen deze patiënt voldoet.
Bedenk dan of je cliënten hebt bij die nog niet eerder bekend waren met een middelenprobleem, maar die je in de DSM 5 criteria herkent. Beschrijf welke criteria je herkent, en welke je hiervan mogelijk eerder gemist hebt.


dag 2:
Registratieopdracht:
Bedenk ruim voor dag 2 welke (voor jou) belangrijke of diep ingesleten gewoonte/communicatiestijl/patroon je tijdelijk wil doorbreken (nagelbijten, 's ochtends kortaf reageren, een wijntje op vrijdagavond, je jas op een bepaalde plek neerhangen, aan de rechter kant van het bed slapen, zingen onder de douche, iets heel anders). Bedenk een gedragsalternatief, en probeer daar drie dagen naar te leven. Beschrijf vooraf welk gedrag je wil veranderen, en welk gedrag daarvoor in de plaats komt. Registreer elke dag
- in hoeverre het gelukt is (schaal van 1= helemaal niet, tot 5= helemaal wel)
- hoe je je daar bij voelde/hoe je dit beleefde (schaal van 1 = helemaal niet prettig, tot 5 = prima)
- in hoeverre het moeite kostte het nieuwe gedrag door te zetten (schaal van 1 = heel veel, tot 5 = nauwelijks)
- in hoeverre je 'craving' ervoer naar het oude gedrag (schaal van 1 = heel veel, tot 5 = nauwelijks)
- wat je verder nog opviel
Neem deze registratie mee naar de cursus

Dag 3:
• Mail uiterlijk een week voor dag 3 een uitgewerkte casus (volgens instructie zoals op dag 1 gegeven) inleveren over
o Een casus waarbij een nazorg/terugvalpreventieprogramma moet worden opgesteld
OF
o Een casus waarbij naast LVB en verslaving ook andere psychiatrische problemen tot diagnostiek of behandelingsvragen leiden
• Ontwikkel zelf een klein product dat je in de behandeling / begeleiding van mensen met LVB en problematisch gebruik kan gebruiken of al gebruikt.
o Het kan gaan om voorlichtingsmateriaal, een preventieve activiteit, een oefening in de behandeling, een registratieopdracht, een reminder voor de cliënt, iets waar je juist begeleiders in de LVB zorg of medewerkers verslavingszorg vooruit helpt….. of ……
o Beschrijf het product op 1 A4tje (deze wordt gebundeld met die van de andere deelnemers en tezamen uitgewisseld)
o Bereid een ‘elevator pitch’ (praatje van 1 minuut waarin je reclame maakt voor je product) voor.
615
inclusief het boek: ‘Nagel, J. van der, Didden, R. & Kiewik, M. (2017). Handboek LVB en verslaving. Amsterdam: Boom’, syllabus.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.