Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) (ID nummer: 400851)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd4814-10-2020 t/m 13-10-2021

K.I.P.B. (voorheen ook wel symbooldrama genoemd) is een veelzijdig toepasbare behandelmethode. K.I.P.B. staat voor Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding. Katathym betekent ‘bezield’, ofwel bezet met beleving. Imaginatief wijst op het feit dat in deze therapievorm het werken met imaginaties centraal staat. Ze wordt gebruikt bij kinderen, adolescenten en volwassenen in de GGZ in het bijzonder bij somatiserende-, internaliserende- en hechtingproblematiek. Het wordt tevens ingezet als traumabehandeling, waaronder preverbaal trauma. In de praktijk is gebleken dat imaginatie/verbeelding als methode ook toepasbaar is in andere werkvelden dan in de, op behandeling van klachten en stoornissen gerichte GGZ. Het wordt ook toegepast bij (kortdurende) begeleiding, psychosociale hulpverlening en coaching.

 

De methode hanteert een specifieke begeleidingsstijl die het ontstaan van unieke innerlijke beelden faciliteert door zintuiglijke ervaringen en pre-verbale mogelijkheden. Juist hierdoor werkt de methode goed bij hechtingproblematiek en bij traumabehandeling. Deze beelden worden minder gehinderd door zelfkritiek en meer als “felt-sense” ervaren. Het delen hiervan schept de mogelijkheid tot verdieping en doorwerking. Samen met de therapeut/begeleider wordt de inhoud verhelderd, verdiept en geïntegreerd. De beelden worden getekend, ter ondersteuning van dit proces. Het samen kijken en delen verdiept het contact met jezelf, vergroot de zelfreflectie en maakt het mogelijk anders met problemen om te gaan.

 

Kortom: werken met verbeelding is zowel binnen de GGZ als op gebied van psychosociale hulpverlening en zingeving toepasbaar, zowel bij procesmatig behandelen als bij kortdurend begeleiden, bij psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en bij vragen in de palliatieve zorg, pastoraal werk, coaching en ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

 

In deze basiscursus leert u het proces van verbeelden, verwerft u symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. U leert geselecteerde motieven aan te reiken en op niet-directieve manier te begeleiden op basisniveau. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
SPVVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Gz-psycholoog BIG
Psychotherapeut BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
NVO Orthopedagoog-generalist
Basispsycholoog
Orthopedagoog
Psychiater
POH-GGZ
Jeugdzorgwerker
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Maatschappelijk werker
Vaktherapeut

Klinisch psychologen zijn ook van harte welkom om deel te nemen.
48
Ja
30
-lezen literatuur volgende bijeenkomst
-opname therapeutenrol uitschrijven in verbatim motief
-therapeuten (motief 2) en cliëntrol uitschrijven in reflectieformulieren
- 2 personen bereiden literatuur volgende bijeenkomst voor
2325
incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 60)
Bestand 
Info - KB20A.pdf126 KB
Hoofdniveau
Dramatherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.