Opleidingen details Psytrec - Forta Opleidingen
PSYTREC Nascholingsdag (ID nummer: 400810)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing (breed)419-6-2020 t/m 18-6-2022
Vakinhoudelijke scholing (smal)219-6-2020 t/m 18-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving 

PSYTREC is een gespecialiseerde GGZ instelling die zich exclusief richt op het behandelen van (complexe) PTSS. Dit op een innovatieve wijze om zo kort en intensief, maar bovenal zo effectief mogelijk te behandelen. 

PSYTREC kiest ervoor de patiënten meerdere dagen aaneensluitend te behandelen. De patiënten kunnen daartoe op de locatie van PSYTREC overnachten. 

De behandeling van PTSS bestaat uit een combinatie van wetenschappelijk gefundeerde therapieën voor trauma-verwerking (EMDR en Imaginaire Exposure), die op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast is een intensief bewegings- en (buiten)sportprogramma een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Het derde deel van het PTSS-behandelprogramma bestaat uit Psycho-educatie. Deze drie onderdelen samen vormen de INTENSIVE5® – en INTENSIVE8®-PTSS-behandelprogramma’s. 

Op deze studiedag wordt aan het gehele behandelproces met daarin alle drie de componenten, aandacht besteed: Wat is de rol van sport en beweging bij de intensieve traumatherapie, en hoe kunnen we de toepassing van de individuele evidence based traumagerichte therapieën optimaliseren. Kunnen we deze aanvullen met andere vormen van traumabehandeling, bijvoorbeeld met rescripting? 

Daarnaast wordt een update van het behandelprogramma besproken: welke nieuwe technieken worden toegevoegd, en hoe moeten deze worden uitgevoerd (bijvoorbeelde de “Flash” bij de EMDR, of nieuwe technieken bij Exposure om veiligheidsgedrag te voorkomen).

Elke studiedag wordt een specifiek aspect belicht (vaak door een gastspreker  over een bepaald aspect van de complexe comorbide problematiek van de patiëntengroep die in behandeling zijn voor de PTSS, zoals suicidaliteit of extreme walging, 

Tot slot wordt aan de hand van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat voortdurend wordt verricht ingegaan op de effecten van de behandeling. 

 

Leerdoelen  

Inzicht in het gebruikmaken van sport en beweging bij traumatherapie  en het optimaliseren van de combinatie hiervan. 

Specifieke vaardigheden voor verpleegkundigen, sportcoaches en psychologen ten opzichte van de doelgroep om adequaat volgens de gezamenlijke behandelvisie vorm te geven aan de behandeling als totaal. 

goede indicatiestelling kunnen doen voor het intensieve behandeltraject en kunnen opstellen van een behandelprogramma.  

Kunnen differentiëren in de verwachte behandelduur bij de indicatiestelling.

Inzicht krijgen in het fenomeen "hervonden herinneringen" en de implicaties hiervan voor de behandeling.  

Het zonodig kunnen toevoegen van Rescripting technieken als interweaves bij het verwerken van trauma’s.

Het kunnen omgaan met (ernstige) dissociatie en conversieverschijnselen van de patiënten tijdens de behandeling.  

Kunnen omgaan met en kunnen interveniëren bij ernstige suicidaliteit.

Kennismaken met de nieuwste inzichten van EMDR en Exposure behandelingen. Hierbij gaat het ook om te leren om op de juiste manier alle EMDR interventies, Interoceptieve Exposure, Imaginaire Exposure, Exposure in Vivo en Virtual Reality technieken in te leren zetten 

Kennis van het wetenschappelijk onderzoek met de behandelresultaten tot nu toe en van het lopend wetenschappelijk onderzoek bij PSYTREC. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Studiedag
Volwassenen
Sjef Berendsen
2
4
6
1
Tijd9:00 - 17:00
Locatie
OpmerkingenZo mogelijk (deels) op onze locaties in Bilthoven en Weert

Tijd9:30 - 17:00
Locatie
OpmerkingenVoor medewerkers PSYTREC (ZOOM)

Tijd9:00 - 17:00
Locatie

Tijd9:30 - 17:00
Locatie Weert (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenals dit weer mogelijk is.

Tijd9:30 - 16:30
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline variant als gevolg van Corona crisis

PSYTREC is een gespecialiseerde GGZ instelling die zich exclusief richt op het behandelen van (complexe) PTSS. PSYTREC kiest ervoor patiënten meerdere dagen aaneensluitend te behandelen. De patiënten overnachten hiertoe op de locatie van PSYTREC.
De behandeling van PTSS bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke gefundeerde therapieën voor traumaverwerking, die op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is een intensief bewegings- en sportprogramma een onderdeel van het dagprogramma. Het derde deel van het behandelprogramma bestaat ui Psycho-educatie. Deze drie onderdelen samen vormen de intensive5 en intensive8 PTSS behandelprogramma's van PSYTREC

PSYTREC werkt samen met Forta Opleidingen. Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren. Forta Opleidingen is een CRKBO geregistreerde instelling. Ons kwaliteitssysteem is daarnaast ISO 9001 gecertificeerd.

Professor Bronckhorstlaan 2
3729 MB
Bilthoven
010 262 0736