Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs
Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor KJ / LVB (ID nummer: 400787)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10018-1-2021 t/m 17-1-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud
Binnen Psy-Zo! wordt de basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie, met speciale aandacht voor kind en jeugd, aangeboden. De cursus is opgezet volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en bestaat uit 15 bijeenkomsten. De cursus is opgebouwd uit 2 delen: een basisintroductiedeel (ongeveer 53 uur) waarin de cursisten de verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutische proces leren kennen en toepassen, gevolgd door een basisverdiepingsdeel (ongeveer 47 uur) waarin verschillende toepassingsgebieden van de cognitieve gedragstherapie centraal staan.

Uitgangspunt is dat individu specifieke behandelingen en (evidence-based) protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name DSM, FA en BA) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. De cursisten oefenen vervolgens met een aantal evidence of concensus based cognitief gedragstherapeutische interventies en leren de (eigen) therapeutisch attitude binnen de therapeutische relatie te herkennen en beïnvloeden. Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren. Het accent ligt hierbij op de doelgroep kind en jeugd, waarbij tevens de doelgroep LVB aan bod komt. Ook is er aandacht voor de doelgroep volwassenen.

Doel
Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren.

De cursus bestaat uit 100 contacturen, verdeeld over 15 bijeenkomsten. In totaal wordt uitgegaan van 350 werkuren.

Accreditatie voor deze cursus is bij de VGCt aangevraagd. Daarnaast is accreditatie aangevraagd bij NIP k&j/NVO. Indien zinvol zal ook accreditatie aangevraagd worden bij de FGzPt en NVvP.

Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt en om als cognitief gedragstherapeut erkend te worden is daarna nog een vervolgcursus (100 uur), het volgen van supervisie, leertherapie, en het schrijven van een N=1 studie vereist.

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
14
ja
3250
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
Welkom zijn orthopedagogen(-generalist), (GZ-) psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters die het traject tot erkend lid van de VGCt in zijn gegaan of willen gaan.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088