Opleidingen details OCA Facility bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Complexiteit bij Diversiteit (ID nummer: 400408)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2121-9-2020 t/m 31-8-2021

Inleiding

De demografie van de Nederlandse samenleving verandert. De invloeden van diversiteit zien we dagelijks: op straat, in de supermarkt en op de menukaart. Meningen en gedragingen kunnen verschillen.Deze toenemende variëteit maakt ook Zorg complexer en vraagt voor gerichte deskundigheidsbevordering. Gezondheidsbevordering heeft alles te maken met gedragsverandering.

Overeenkomsten en verschillen tussen culturen zijn soms duidelijk, maar veel vaker liggen deze onder de oppervlakte. Voor een optimale behandeleffectiviteit is het van belang dat cliënten en professionals elkaar zo goed mogelijk begrijpen. Op de werkvloer geldt dat werkgevers en werknemers elkaar zo goed mogelijk begrijpen.Voor een optimaal resultaat is van belang dat professionals goed zicht hebben op de vele factoren, die van invloed zijn op behandelingsresultaten. Om deze reden is het voor de professional van belang om beter zicht te krijgen op deze factoren.

Korte omschrijving van doelen van de workshop

 • ­    Aanleren van interculturele (basis)vaardigheden
 •     Vergroten van intercultureel bewustzijn en van effectiviteit interculturele communicatie
 •      Inzicht in hoe cultuur gedrag kan beïnvloeden
 •      Belemmerende factoren kunnen herkennen en op adequate wijze communiceren met het team en met cliënt
 •      Vergroten van effectiviteit behandeling d.m.v. afstemming op interculturele aspecten
 •       Inzicht geven in de visie op gezondheid vanuit diversiteit/ verschillende culturele achtergronden
 •       Begrip van verschillende geloofsovertuigingen en de invloed /samenwerking binnen de gezondheidszorg
 •       In staat het sociale systeem (de sociale kaart) van de cliënt in kaart te brengen en adequaat te betrekken bij de gezondheidszorg (wanneer nodig)
 •       Inzicht in de perceptie rondom de "rol van ziekte/diagnose" binnen het sociaal systeem
 •       Instaat gezondheidsbevordering op lange termijn aan te laten sluiten bij huidige perceptie, verwachtingen en culturele achtergrond van de cliënt en gedragsverandering te bewerkstelligen
 •       Inzicht in rol van enkelvoudig/meervoudig trauma en het gebruik van EMDR in interculturele kader
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Deze scholing is gratis voor OCA medewerkers van alle disciplines
Tijd9:00 - 17:00
Locatie

OCA is specialist in het aanbieden van programma's gericht op Werkhervatting & Re-integratie en Poliklinische revalidatie 

OCA Academy verzorgt (na)scholing gericht op multidisciplinaire problematiek (chronische pijn, chronische klachten bewegingsapparaat, etc) voor medici die frequent te maken hebben met deze complexe doelgroep, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen, reumatologen, anaesthesisten, neurologen, orthopeden, etc.


 

Paasheuvelweg 26
1105 BJ
Amsterdam
Postbus 12831
1100 AV
Amsterdam
020-3121680
Selecteer een bestand aub.