Opleidingen details Isala Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding (ID nummer: 400207)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2325-6-2020 t/m 24-6-2021

De KPB, de Korte Praktijk Begeleiding, is een vorm van toetsen die een centrale plek inneemt in de medische vervolgopleiding en in de begeleiding van coassistenten in de masterfase van de geneeskundestudie. De KPB bestaat uit observatie door een supervisor van een leerling (bijvoorbeeld een coassistent of aios) in een relevante beroepssituatie, gevolgd door een gestructureerd feedbackgesprek en het vastleggen van de punten uit het feedbackgesprek. Meestal gaat het om het observeren van een (poli)klinisch patiëntcontact. Maar ook het leiden van een overdracht of een patiëntenpresentatie, het organiseren van een zaalvisite, een door de leerling geschreven brief naar de huisarts, enz. laten zich met een daarop toegespitste KPB prima toetsen. KPB’s zijn geen examens maar mogelijkheden tot het met de leerling bespreken van de punten ‘Wat kan ik al?’ en ‘Wat moet beter en hoe?’. In deze module zal duidelijk worden dat het afnemen van een KPB niet veel tijd hoeft te kosten (maximaal 10 minuten). Bij de opfrisversie is ervaring met het doen van KPB’s vereist. Ervaringen van cursisten kunnen in de module worden ingebracht en daarmee zal worden geoefend.
U oefent in deze module met door uzelf opgenomen videomateriaal van aios of coassistenten die voor uw beroepspraktijk relevante taken uitvoeren. U krijgt dus voor de cursus instructies hoe u dergelijk videomateriaal kunt aanleveren.

Na afloop van de module kent de deelnemer:

  • de principes van feedback geven;
  • de procedure van een KPB;
  • het principe van gefocust observeren;
  • de drie beperkingsregels van de KPB.

Na afloop van de module kan de deelnemer:

  • gefocust observeren;
  • de regels van Pendleton toepassen in een KPB-gesprek;
  • ook een lastig KPB-gesprek tot een goed einde brengen.

De totale duur van de module is 3 uur. De module wordt begeleid door ervaren docenten uit het Teach the Teacher programma van de OOR Noord-Oost.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma KPB 2020.pdf86 KB
200
zie website
Tijd17:30 - 20:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvakgroep Interne geneeskunde

Tijd13:00 - 16:00
LocatieWijk aan Zee (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenrevalidatie-artsen

Tijd18:00 - 21:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvakgroep Neurologie

Tijd17:30 - 20:30
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVakgroep chirurgie

de Isala Academie is het leerhuis van de Isala klinieken, een van de grootste algemene opleidingsziekenhuizen van Nederland. Binnen de Isala Academie worden alle onderwijs- en opleidingszaken gecoördineerd en gefaciliteerd.

Dr van Deenweg 1-11
8025 BP
Zwolle
Postbus 10400
8000 GK
Zwolle
038-4248188
Selecteer een bestand aub.